Table of Contents

  Een autoverhuurbedrijf dat de waarborg onrechtmatig inhoudt? Of bijkomende kosten aanrekent voor niet gevraagde diensten? Het huren van een auto in het buitenland verloopt niet altijd zonder problemen. De FOD Economie krijgt daar geregeld meldingen over.

  Hoe voorkomt u dergelijke problemen en waarop moet u letten voor u een huurovereenkomst afsluit?

  Ga online op zoek naar referenties over het autoverhuurbedrijf. Kijk na of u de coördinaten van de onderneming kunt vinden:

  • de naam
  • het ondernemingsnummer (of de gelijkwaardige identificatie voor ondernemingen in het buitenland)
  • het btw-nummer (VAT, TVA, MWS…)
  • het volledige adres
  • het telefoonnummer
  • het e-mailadres

  Vergelijk ook de prijzen en lees de huurvoorwaarden grondig na. Boek pas nadien online of teken ter plaatse.

  Besteed bijzondere aandacht aan:

  • de gebruiksvoorwaarden van het voertuig (o.a. wie mag het voertuig besturen?);
  • de wel en niet inbegrepen verzekeringen;
  • de controle van de staat van het voertuig bij het ophalen en het afleveren (neem bv. foto’s van beschadigingen voor u vertrekt);
  •  de regeling over het vullen van de brandstoftank;
  • de meerprijs vanaf een voorop gesteld kilometeraantal;
  • wat u moet doen bij een defect aan de wagen;
  • wat u moet doen bij een ongeval;
  • hoe het zit met de vooraf te betalen huurwaarborg en de vrijmaking ervan.

  Vermijd bij de reservatie om de volledige huursom weken of zelfs maanden vooraf integraal te betalen. Betaal een voorschot om de reservatie vast te leggen. Stel voor het saldo pas te betalen bij aankomst. Onderhandel daarover met uw verhuurder.

  Tekent u een huurovereenkomst in het kader van een pakketreis of een gekoppeld reisarrangement bij een doorverkoper of reisorganisator, dan bent u wettelijk beschermd. Met andere woorden, heeft u een pakketreis geboekt en maakt het huren van een auto op de vakantiebestemming deel uit van de diensten, dan is uw reisorganisator juridisch verantwoordelijk.

  Boekt u die reisdienst echter zelf online of ter plaatse, dan hebt u die wettelijke bescherming niet. In dat geval neemt u best de nodige voorzorgen bij de reservatie.

  De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) is niet in ieder land wettelijk verplicht. Het huurcontract kan echter een contractuele verplichting inhouden om bijkomend een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid auto af te sluiten. 

  In ieder geval is het ten zeerste aanbevolen om verzekerd te zijn voor uw burgerlijke aansprakelijkheid auto. U gaat dus best na of de verzekering BA Auto begrepen is in de huurprijs van de auto. Als dat niet het geval is, is het ten zeerste aanbevolen om zo'n autoverzekering BA af te sluiten.

  Zelfs als u over de dekking BA Auto beschikt, bent u niet verzekerd voor:

  • lichamelijke schade van de bestuurder van het voertuig;
  • schade aan het voertuig;
  • schade berokkend aan goederen, voorwerpen en dieren die in het voertuig worden vervoerd.

  U kunt bijkomende waarborgen afsluiten, maar let op, dat moet gebeuren op het ogenblik dat u de auto huurt.

  • Dekking alle risico's, omnium of casco tegen materiële schade. Die dekking verzekert de schade aan de huurauto wanneer u aansprakelijk bent voor het ongeval.

  Opgelet echter, lees aandachtig welke uitsluitingen er gelden! De kans bestaat dat u niet verzekerd bent tegen glasbreuk, voor de banden, voor schade aan het onderstel van de auto, voor het tanken van de verkeerde brandstof ...

  • Diefstalverzekering: de prijs voor de huur van de auto omvat soms al een basisdekking tegen diefstal. Als dat niet het geval is, kunt u die verzekering zelf afsluiten.
  • Bijstand bij depannage: dankzij die dekking hoeft u bij autopech de kosten voor technische bijstand met betrekking tot het voertuig (depannage of wegslepen) niet te betalen.

  Opgelet: de bijstand bij depannage dekt niet noodzakelijk de kosten voor reparatie, de vervanging van onderdelen, schade aan of diefstal van het voertuig.

  • Verzekering voor de vervoerde personen en diefstal van persoonlijke bezittingen: vraag u af of u dit soort verzekering nodig heeft. Misschien bent u wel verzekerd via uw hospitalisatie-, reisbijstands- of ongevallenverzekering. Aarzel niet om die vraag te stellen aan uw makelaar of de voorwaarden van uw verzekeringen na te gaan.

  De vrijstelling of franchise is het deel van de schade waarvoor u zelf moet betalen.

  Het is mogelijk om:

  • de vrijstelling gedeeltelijk af te kopen (bv. in geval van schade aan het voertuig, diefstal van het voertuig, glasbreuk) of
  • de vrijstelling volledig af te kopen bij ongeval, schade aan of diefstal van het voertuig.

  Lees aandachtig de algemene voorwaarden: als u de afkoop van de vrijstelling bent aangegaan voor de waarborg glasbreuk, dan geldt die niet automatisch voor het glazen dak en de achteruitkijkspiegels en al helemaal niet voor de diefstal van het voertuig zelf …

  Meer info over autoverzekeringen

  Het is belangrijk dat u bij het ophalen van de wagen (de check-in) de staat van het voertuig beschrijft in het formulier van het verhuurbedrijf. Maak ook foto’s of een video en dateer ze.

  Breng in het bijzonder de zichtbare gebreken in beeld:

  • krassen
  • blutsen
  • een ontbrekende spiegel
  • barsten in de voorruit
  • ...

  Handel dat niet op een drafje af, hoezeer uw contactpersoon van de verhuurmaatschappij ook aandringt omdat er nog klanten wachten na u. Neem uw tijd. Zo voorkomt u dat de autoverhuurder u verantwoordelijk kan stellen voor bestaande beschadigingen aan het voertuig.

  U vraagt best om de wagen mee te nemen met een volledig gevulde brandstoftank en die ook terug af te leveren met een volle tank. Zo vermijdt u dat de autoverhuurder extra kosten aanrekent.

  Overloop bij de check-out samen de staat van het voertuig en noteer alle schade die niet was opgenomen in de beschrijving van het voertuig bij de check-in. Doe dat overdag of in een goed verlichte ruimte.

  Het terugbrengen van de wagen doet u best tijdens de openingsuren van het verhuurbedrijf. Kunt u de wagen pas na sluitingstijd afleveren, dan moet u de in de overeenkomst beschreven procedure nauwlettend volgen en zeker foto’s maken en die ook dateren.

  Bent u te laat met inleveren, dan kan u een toeslag worden aangerekend. In sommige gevallen mag u de wagen op een andere plaats afleveren maar ook dan moet u meestal meer betalen. Lees daarom de huurvoorwaarden altijd vooraf of vraag ernaar bij uw contactpersoon van het verhuurbedrijf.

  Is er schade die er bij de check-in niet was, dan is er een gewettigd vermoeden dat u de verantwoordelijke bent. U bent daarvoor verzekerd als de verzekering “eigen schade” deel uitmaakt van de huurovereenkomst. Meestal voorziet die in een vrijstelling, ook wel franchise genoemd. Dat is het bedrag van de schade dat u zelf moet betalen.

  Maar wat als de wagen tijdens de huurperiode niet door u beschadigd wordt, maar door derden: krassen door vandalisme, aanrijdingsschade zonder gekende tegenpartij … Doe in dat geval aangifte bij de politie. Met een officieel proces-verbaal staat u sterker bij betwistingen.

  Hebt u een verkeersongeval, dan komt de wettelijk verplichte verzekering BA (burgerlijke aansprakelijkheid) voor de huurwagen tussen voor schade aan derden.

  Bent u zelf betrokken in een verkeersongeval en is een derde aansprakelijk voor de schade, dan zal zijn verzekering BA die schade vergoeden, tenminste als die derde partij verzekerd is voor burgerlijke aansprakelijkheid.

  Sta bij herstellingen altijd op de tussenkomst van een onafhankelijke garage. Vermijd dat het verhuurbedrijf zelf een hersteller aanduidt. Sommige malafide verhuurders maken van de gelegenheid gebruik om de prijs van de herstelling op te drijven of ze gooien het op een akkoordje met een bevriende hersteller.

  Vraag de verhuurder vooraf om u een bestek te bezorgen en nadien een kopie van de factuur van herstelling. Betaal pas als dat is gebeurd.

  Krijgt u motorpech met uw wagen, dan moet u de kosten van de herstelling enkel betalen als het defect te wijten is aan verkeerd rijgedrag of een zware fout. Als de motorpech het gevolg is van normale slijtage of een defect aan een onderdeel dat nog onder de fabrieksgarantie valt, bent u niks verschuldigd.

  Of bepaalde defecten al dan niet onder garantie vallen, is geregeld voer voor discussie. Kosten die bij een normaal gebruik horen zijn voor rekening van de verhuurder en mogen u in geen geval ten laste worden gelegd. Denk bijvoorbeeld aan het periodieke onderhoud en onderdelen die preventief vervangen moeten worden (distributieriem, remschijven …)

  Hebt u tijdens het gebruik van de huurwagen als bestuurder een verkeersboete opgelopen, dan mag u zich achteraf aan de rekening verwachten.

  Krijgt u achteraf de rekening voor kosten die u betwist, dan moet u dat zo snel mogelijk signaleren aan het verhuurbedrijf. U doet dat best zowel per e-mail als aangetekend. Sommige autoverhuurders halen de bedragen zelfs meteen van uw kredietkaart of blokkeren de waarborg. 

  Op Mijnkaart.be kunt u een betaling via uw kredietkaart betwisten.

  Laatst bijgewerkt
  5 januari 2024