Ik heb mijn verplichting niet nageleefd om binnen de overeengekomen termijn:

  • het product te betalen, of
  • de dienst te betalen.

Mag de verkoper dan een schadevergoeding eisen?

Wat u moet weten

De verkoper heeft recht op een schadevergoeding bij het verbreken van de overeenkomst door de consument.

Wanneer u als consument een overeenkomst verbreekt, bent u hem in principe een schadevergoeding verschuldigd.

  • Meestal wordt de verbrekingsvergoeding contractueel vastgelegd in de algemene voorwaarden.

Zo'n verbrekingsvergoedingsclausule moet wederkerig zijn, zowel in het voordeel van de verkoper (als u de overeenkomst verbreekt) als in uw voordeel (als de verkoper de overeenkomst verbreekt). Is dat niet het geval, dan kan dat beschouwd worden als een onrechtmatige clausule (art. VI. 83 17e lid Wetbook van economisch recht - WER).

  • Onevenwichtige clausules zijn onrechtmatig, en dus nietig. Als, bijvoorbeeld, de verkoper een bedrag voor de schadevergoeding heeft vastgelegd als u uw verplichtingen niet nakomt, maar geen gelijkwaardige schadevergoeding heeft voorzien als hij in gebreke blijft, dan zijn zijn verkoopswaarden onevenwichtig. (art. VI. 83 17e lid WER).
  • Eenzijdige clausules worden als niet-geschreven beschouwd.  
  • U zou dan het vorderen van een verbrekingsvergoeding voor de rechter kunnen betwisten.

Hoeveel de contractueel bedongen verbrekingsvergoeding bedraagt, hangt af van de aard van de goederen of dienstverlening (al dan niet op maat van de koper) en de handelsgebruiken.

Hoe komt u op voor uw rechten?

Hoe kunt u problemen vermijden? Lees de algemene voorwaarden aandachtig vóór het ondertekenen van uw contract
  Hoeveel moet u betalen als u in gebreke gesteld wordt?

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe komt u op voor uw rechten?
Als u een probleem hebt met de verkoper Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen, kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
19 juni 2020