Table of Contents

  De verkoper moet aan de koper een goed afleveren dat conform het contract is.

  Wat verstaat men onder conformiteit?

  Om de conformiteit te beoordelen werden vier criteria vastgesteld. Het goed moet:

  1. conform de beschrijving, gegeven door de verkoper, zijn. Bv.: als u een kast van 3 meter lang bestelde, moet dit meubel de gevraagde afmetingen hebben en mag het dus noch groter, noch kleiner zijn;
  2. geschikt zijn voor het gewenste gebruik opgegeven door de consument. Bv.: als u een gsm koopt om van een specifieke functie te genieten en u de verkoper hierover inlicht, moet het toestel met deze functie zijn uitgerust;
  3. geschikt zijn voor de doeleinden waar goederen van hetzelfde type doorgaans voor dienen. Bv.: een keukenrobot moet kunnen mixen, hakken; enz.;
  4. de prestaties en de kwaliteiten aanbieden die de consument redelijkerwijs mag verwachten van het goed, rekening houdend met de vermelde eigenschappen op de etikettering en met de verklaringen van de verkoper.

  De verkoper is gebonden door de publiciteit die hij maakt. Is eveneens gelijkgesteld aan een gebrek aan conformiteit: een slechte installatie (bijvoorbeeld van een keuken) voor zover ze deel uitmaakt van het verkoopcontract.

  Wanneer de consument zelf een slechte installatie heeft uitgevoerd als gevolg van foutieve montage-instructies is er eveneens sprake van een gebrek aan conformiteit.

  Veelgestelde vragen

  Geschillen en klachten

  Inbreuken op de wetgeving

  De naleving van de toepassing van de wet op de garantie wordt gecontroleerd door de Algemene Directie Economische Inspectie. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op: meldpunt.belgie.be

  Uw geschil minnelijk beslechten?

  De consumentenombudsdienst kan u helpen. U moet vooraf getracht hebben (schriftelijk) tot een minnelijke schikking te komen met de verkoper.

  Consumentenombudsdienst
  Koning Albert II-laan 8 bus 1
  1000 Brussel
  Tel.: +32 2 702 52 00
  Fax: +32 2 808 71 20
  E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
  Website: http://www.consumentenombudsdienst.be

  De consumentenombudsdienst stelt u online verscheidene klachtenformulieren ter beschikking.

  Grensoverschrijdende klachten en geschillen

  Het Europees Centrum voor de Consument biedt aan consumenten informatie en begeleiding aan in geval van een aankoop of een geschil met een verkoper die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen en IJsland.

  Europees Centrum voor de Consument
  Hollandstraat 13
  1060 Brussel

  Tel.: +32 2 542 33 46
  Fax: +32 2 542 32 43
  E-mail: info@eccbelgie.be
  Website: http://www.eccbelgie.be

  Laatst bijgewerkt
  22 maart 2019