Garantie

Table of Contents

  U hebt een wasmachine gekocht die al na twee maanden gebruik defect is ... De kast die u werd geleverd, heeft niet precies dezelfde afmetingen als de kast die u hebt besteld, ... enz.

  In gevallen zoals deze speelt de wettelijke garantie, zoals geregeld door de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen.

  Wat zijn uw rechten als consument?

  Bij de aankoop van een consumptiegoed hebt u recht op de wettelijke garantie: de verkoper moet een garantie geven voor elk gebrek aan overeenstemming (conformiteit) van het goed dat zich binnen de twee jaar na aankoop manifesteert.

  Voor tweedehandsgoederen kan een termijn van minder dan twee jaar worden overeengekomen. De garantie voor tweedehandsgoederen mag echter niet korter zijn dan één jaar.

  Deze garantie is van toepassing op alle consumptiegoederen verkocht door een professionele verkoper aan een consument die handelt voor privédoeleinden. Onroerende goederen worden niet gedekt.

  Tot wie moet u zich richten?

  Voor elk gebrek aan conformiteit van een consumptiegoed (afwezigheid van kwaliteiten die u redelijkerwijs mag verwachten, pannes, enz.) moet u zich richten tot de eindverkoper.

  Modelbrieven

  U vindt 14 modelbrieven die u na de nodige aanpassingen kunt gebruiken om het geschil met uw verkoper te regelen.

  Geschillen en klachten

  Inbreuken op de wetgeving

  De naleving van de toepassing van de wet op de garantie wordt gecontroleerd door de Algemene Directie Economische Inspectie. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op: meldpunt.belgie.be 

  Uw geschil minnelijk beslechten?

  De consumentenombudsdienst kan u helpen. U moet vooraf getracht hebben (schriftelijk) tot een minnelijke schikking te komen met de verkoper.

  Consumentenombudsdienst
  NG II
  Koning Albert II-laan  8 bus 1
  1000 Brussel 

  Tel.: +32 2 702 52 00 
  Fax: +32 2 808 71 20 
  E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
  Website: http://www.consumentenombudsdienst.be 

  De consumentenombudsdienst stelt u online verscheidene klachtenformulieren ter beschikking.

  Grensoverschrijdende klachten en geschillen

  Het Europees Centrum voor de Consument biedt aan consumenten informatie en begeleiding aan in geval van een aankoop of een geschil met een verkoper die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen en IJsland.

  Europees Centrum voor de Consument 
  Hollandstraat 13 
  1060 Brussel 

  Tel.: +32 2 542 33 46 
  Fax: +32 2 542 32 43 
  E-mail: info@eccbelgie.be  
  Website: http://www.eccbelgie.be

  Audio video

  Garantiejournaal vrijdag 8 november 2013 met Hein Decaluwé (MP3, 1.22 MB).

  Meer over

  Laatst bijgewerkt
  16 november 2020

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
   Verkoop
   Mededinging
   Ondernemingen
   Online
   Financiële diensten
  2. Consumentenbescherming