Garantie

Table of Contents

  De nieuwe garantieregels zoals uitgelegd op de verschillende webpagina’s van de rubriek garantie gelden op alle verkoopovereenkomsten inzake goederen die vanaf 1 juni 2022 gesloten worden.

  Op alle verkopen van goederen vóór 1 juni 2022 gelden nog de oude garantieregels, zoals ingevoerd door de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen.

  Sinds 1 mei 2024 gelden er nieuwe, specifieke garantieregels bij de verkoop van levende dieren. Dieren die vanaf 1 mei 2024 zijn aangekocht vallen onder die bijzondere garantieregeling

  Meer uitleg over de "oude" garantieregels vindt u in onze brochure en folder met veelgestelde vragen:

  U hebt een wasmachine gekocht die al na twee maanden gebruik defect is ... De kast die u werd geleverd, heeft niet precies dezelfde afmetingen als de kast die u hebt besteld, ... enz.

  In gevallen zoals deze speelt de wettelijke garantie, zoals geregeld door art. 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

  Wat zijn uw rechten als consument?

  Bij de aankoop van een consumptiegoed hebt u recht op de wettelijke garantie: de verkoper moet een garantie geven voor elk conformiteitsgebrek van het goed dat zich binnen de twee jaar na aankoop manifesteert.

  Voor tweedehandsgoederen kan een termijn van minder dan twee jaar worden overeengekomen. De garantie voor tweedehandsgoederen mag echter niet korter zijn dan één jaar en de verkoper moet de consument hiervan op duidelijke en ondubbelzinnige wijze informeren. Indien dit niet het geval is geldt ook voor tweedehandsgoederen 2 jaar garantie.

  Deze garantie is van toepassing op alle consumptiegoederen verkocht door een professionele verkoper aan een consument die handelt voor privédoeleinden. Onroerende goederen worden niet gedekt net als goederen die executoriaal of anderszins gerechtelijk worden verkocht. Voor wat materiële gegevensdragers betreft die uitsluitend als drager van digitale inhoud dienen, gelden de garantieregels voor digitale inhoud en diensten.

  Tot wie moet u zich richten?

  Voor elk gebrek aan conformiteit van een consumptiegoed (afwezigheid van kwaliteiten die u redelijkerwijs mag verwachten, pannes, enz.) moet u zich richten tot de eindverkoper, niet de fabrikant of invoerder.

  Modelbrieven

  U vindt 14 modelbrieven die u na de nodige aanpassingen kunt gebruiken om het geschil met uw verkoper te regelen.

  Geschillen en klachten

  Inbreuken op de wetgeving

  De naleving van de toepassing van de wet op de garantie wordt gecontroleerd door de Algemene Directie Economische Inspectie. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op: meldpunt.belgie.be 

  Uw geschil minnelijk beslechten?

  De consumentenombudsdienst kan u helpen. U moet vooraf getracht hebben (schriftelijk) tot een minnelijke schikking te komen met de verkoper.

  Consumentenombudsdienst
  NG II
  Koning Albert II-laan 8 bus 1
  1000 Brussel 

  Tel.: +32 2 702 52 00 
  Fax: +32 2 808 71 20 
  E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
  Website: http://www.consumentenombudsdienst.be 

  De consumentenombudsdienst stelt u online verscheidene klachtenformulierenter beschikking.

  Grensoverschrijdende klachten en geschillen

  Het Europees Centrum voor de Consument biedt aan consumenten informatie en begeleiding aan in geval van een aankoop of een geschil met een verkoper die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen en IJsland.

  Europees Centrum voor de Consument 
  Hollandstraat 13 
  1060 Brussel 

  Tel.: +32 2 542 33 46 
  Fax: +32 2 542 32 43 
  E-mail: info@eccbelgie.be  
  Website: http://www.eccbelgie.be

  Laatst bijgewerkt
  17 mei 2024

  Laatste nieuws voor dit thema