Wat is de precieze duur van de wettelijke garantie?

Er zijn twee mogelijkheden.

 1. Koopt u een nieuw product, dan hebt u als consument wettelijk recht op 2 jaar garantie.
 2. Gaat het om een tweedehandsgoed, dan legt de verkoper de garantie meestal vast op de wettelijke minimumtermijn van één jaar. Doet hij dit niet, dan hebt u wettelijk recht op 2 jaar garantie.
De algemene verkoopsvoorwaarden verwijzen niet naar de wettelijke garantie van 2 jaar. Is het toestel dat ik pas gekocht heb toch gedekt door de garantie van 2 jaar?

Ja.

De wettelijke garantie is een wettelijk recht. U hebt er dus recht op, zelfs als dat niet in de algemene voorwaarden staat.

Bovendien moet de verkoper u wijzen op de wettelijke garantie van 2 jaar; indien hij dat niet doet, pleegt hij een inbreuk op zijn informatieplicht.

Ik kocht net een nieuw toestel tijdens de solden. Geldt de garantie ook voor soldenaankopen?

Ja. De garantie geldt ook voor producten in de solden.

De garantiewet dekt de gebreken van consumptiegoederen die een beroepsverkoper verkoopt aan een consument. Of dat nu tijdens de solden gebeurt of op een ander tijdstip, maakt niets uit.

Ik kocht een artikel tweedehands (een auto, een koelkast, ...). Geldt de wettelijke garantie?

Ja.

De wet voorziet ook hier standaard in een waarborg van twee jaar, maar de verkoper mag die beperken tot één jaar, voor zover hij dit duidelijk bepaalt bij de verkoop.

Met andere woorden, voor tweedehandsgoederen geldt de garantie van twee jaar indien verder niets wordt vermeld.
De verkoper kan dus een kortere termijn vastleggen zonder dat die termijn korter dan één jaar mag zijn (art. 1649quater, Oud Burgerlijk wetboek).

Als uw tweedehandsartikel stukgaat gedurende de garantieperiode, dan wordt er verondersteld dat uw tweedehandsartikel al een gebrek had op het ogenblik dat u het kocht. In geval van onenigheid is het aan de verkoper om het tegendeel te bewijzen.

Als uw tweedehandsartikel binnen de garantieperiode stukgaat, en de verkoper betwist dat het al een gebrek bevatte toen hij het leverde en hij toont dit aan, dan kunt u alsnog een tegenbewijs leveren dat het gebrek toch al bestond bij de levering.

Opgelet: de wettelijke garantie wordt niet toegepast wanneer de consument bij de aankoop op de hoogte was van het gebrek (bv. wanneer de verkoopovereenkomst een gedetailleerd overzicht bevat van de staat van het consumptiegoed, zoals vaak gebeurt bij de aankoop van een tweedehandsauto).

Daarnaast kan er mogelijk ook een commerciële garantie gelden waarop u beroep kunt doen.

Moet ik de originele verpakking bewaren om garantie te kunnen krijgen?

Neen.

U kunt uw garantie niet verliezen als u de oorspronkelijke verpakking niet meer hebt.

Laat u niet afwimpelen. Dat argument druist in tegen de wet.

In geval van problemen moet u alleen uw aankoop aan de verkoper kunnen bewijzen. De gemakkelijkste manier om dat te doen is de aankoopdocumenten te bewaren en zelfs een kopie te maken.

De afwasmachine, droger, ijskast, ... die ik enkele maanden geleden in een grote supermarkt gekocht heb, is defect. Mag de verkoper de garantie weigeren uit te voeren omdat er geen document is waarop de aankoopdatum is vermeld (kasticket, factuur)?

Als u geen document kunt voorleggen waaruit blijkt dat u de wasmachine aankocht, zal het niet mogelijk zijn om de wettelijke garantie, of zelfs de commerciële garantie te laten gelden bij de verkoper.

Zorg er dus steeds voor dat de verkoper u een document bezorgt dat het goed identificeert en dat de aankoopdatum vermeldt (leveringsdatum indien verschillend van de aankoopdatum).

Is dat document een kasticket, maak er een fotokopie van (soms verbleekt de inkt van de tickets) en berg het samen met uw garantiebewijs op.

Eventueel kunt u via andere documenten een bewijs van aankoop voorleggen (bv. een leveringsbon op uw adres waarop de gegevens van het toestel staan).

Ik kreeg een tablet, gsm, ... als extraatje bij de aankoop van een nieuwe televisie. Geldt de wettelijke garantie ook op de tablet?

Ja.

Ook op het tweede goed dat u als geschenk heeft gekregen (de tablet, gsm, ...) bij de aankoop van een ander goed geldt de wettelijke garantie van twee jaar.

Maar stel dat u een product krijgt, gewoon omdat u een winkel bezoekt, niet omdat u iets koopt, dan geldt de garantie niet. De wettelijke garantie geldt immers alleen bij de verkoop van goederen door een onderneming aan een consument, d.w.z. wanneer u er een prijs voor hebt betaald.

Ik heb een toestel gekocht in het kader van mijn activiteit als zelfstandige. Geldt de wettelijke garantie ook voor spullen die ik voor mijn beroep kocht?

Indien u een toestel (vb. een gsm, tablet, ...) heeft gekocht in het kader van uw professionele activiteit (en waarvoor u dus een factuur met btw-nummer ontvangen hebt), kunt u niet genieten van de wettelijke garantie toegekend aan de consumenten.

U geniet wel van:

 • de commerciële garantie van de winkel of fabrikant en
 • de garantie tegen verborgen gebreken.
Ik heb twee deuren gekocht in een speciaalzaak. De plaatsing werd uitgevoerd door de verkoper en vertoont gebreken. Heb ik verhaal tegen de verkoper?

Als de plaatsing voorzien was in de verkoopovereenkomst, wordt de slechte plaatsing van uw nieuwe deuren door de verkoper gelijkgesteld met een gebrek aan overeenstemming van de deuren.

Dan kunt u een beroep doen op de wettelijke garantie.

De verkoper stelt me een bijkomende betalende garantie van vijf jaar voor. Heeft hij het recht hiertoe aangezien ik reeds een wettelijke garantie van twee jaar heb?

Ja. Maar u hebt de vrije keuze om er op in te gaan of niet.

De bijkomende garantie is een commerciële garantie en mag uw wettelijke rechten op de wettelijke waarborg van 2 jaar enkel verlengen of uitbreiden, anders is er sprake van een onwettelijke praktijk.

De bijkomende garantie moet verwijzen naar de wettelijke garantie (en het feit dat u recht hebt op kosteloze remedies van de verkoper) én een minimum aan aanduidingen bevatten:

 • de inhoud en voorwaarden van de garantie (zoals de duur),
 • de te volgen procedure;
 • de aanduiding van het goed zelf;
 • de geografische draagwijdte;
 • het adres van diegene die ze aanbiedt.

U moet goed afwegen of de bijkomende waarborgen opwegen tegen de bijkomende kosten. Het nauwgezet nalezen van de contractuele garantievoorwaarden (de aanvullende waarborgen in het bijzonder) is een tip die geld kan besparen.

Vallen wisselstukken (bij herstelling) ook onder de twee jaar garantie?

Er zijn drie mogelijkheden:

 1. De herstelling gebeurt in het kader van de wettelijke garantie van twee jaar.

De wettelijke garantie wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de herstelling.  Na de herstelling begint de wettelijke garantie weer te lopen tot het einde van de garantieperiode. Voor de gebruikte wisselstukken geldt dezelfde garantieperiode als voor het herstelde goed. Blijven er nog 15 maanden wettelijke garantie over het goed, dan vallen de wisselstukken gedurende die 15 maanden nog onder die garantie.

 1. Als consument koopt u wisselstukken om een herstelling uit te voeren.

In dat geval geldt een garantie van twee jaar voor die wisselstukken, omdat het een verkoop betreft van consumptiegoederen door een verkoper aan een consument. Dat blijft zo, ook al doet u nadien een beroep op een professionele installateur.

 1. Buiten de wettelijke garantie van twee jaar wordt een herstelling uitgevoerd met wisselstukken.

In dat geval zal het antwoord afhangen van de omstandigheden:

  1. Is de installatie/herstelling een bijkomend aspect van de aankoop, dan is het goed zelf het belangrijkste onderdeel van de overeenkomst. Het gaat dan om een verkoopovereenkomst. Het goed is bijgevolg gedekt door de wettelijke garantie van twee jaar.
  2. Primeert de installatie/herstelling, dan is het goed een bijkomstig element. Het gaat dan om een aannemingsovereenkomst. Het goed is bijgevolg niet gedekt door de wettelijke garantie van twee jaar. Indien de professionele uitvoerder gebonden is aan een resultaatsverplichting, strekt de aansprakelijkheid van de hersteller zich uit tot gebreken in de ingebouwde wisselstukken.

De hersteller kan een commerciële garantie aanbieden voor zijn prestaties en de wisselstukken die geleverd worden. Die commerciële garantie is niet specifiek gelimiteerd. De hersteller kan dus vrij zijn voorwaarden vaststellen (waaronder ook de garantietermijn die korter of langer kan zijn dan twee jaar).

De verkoper weigert om de garantie uit te voeren omdat er meer dan een jaar is verstreken tussen het defect en de datum waarop ik dit heb meegedeeld aan de verkoper. Heeft hij het recht daartoe?

De wet bepaalt dat u de verkoper op de hoogte moet brengen van het conformiteitsgebrek binnen de twee maanden vanaf de dag waarop u het gebrek hebt vastgesteld.

Is die termijn verstreken, dan kan de verkoper weigeren om de wettelijke garantie toe te passen.

Er wordt sowieso aangeraden om zo snel mogelijk de verkoper op de hoogte te stellen van het gebrek.

Ik heb een probleem met de schokdempers van mijn bijna nieuwe wagen. Volgens de garagist zou dit normale slijtage zijn en geen gebrek aan overeenstemming. In welke gevallen kan ik een gebrek aan overeenstemming laten gelden? Wat is een gebrek aan overeenstemming?

De wagen is in overeenstemming met het contract als:

 • hij overeenkomt met de beschrijving en met het getoonde model;
 • hij geschikt is voor het gewenste gebruik dat u als verkoper heeft aanvaard;
 • hij geschikt is voor het gebruik waartoe een auto gewoonlijk dient;
 • de kwaliteit en de prestaties normaal zijn (geen abnormale slijtage) in vergelijking met andere auto’s, dus wat u er redelijkerwijs mag van verwachten.

De slijtage van de schokdempers is afhankelijk van

 • het aantal gereden kilometers,
 • de rijstijl (sportief of niet) en
 • de gebruiksomstandigheden van het voertuig.

Als het gebrek (defect onderdeel, montagefout, enz.) dat de abnormale slijtage van de schokdempers veroorzaakt, bestond bij de levering van de wagen, dan kunt u het gebrek aan overeenstemming laten gelden.

Als het probleem is opgedoken binnen de 2 jaar vanaf de levering van uw wagen, wordt het gebrek geacht te hebben bestaan op het moment van de levering ervan.

In geval van betwisting, moet de garagehouder bewijzen dat het geen gebrek aan overeenstemming betreft.

Bij discussie over het bewijs daarvan zal meestal alleen een expertiseverslag uitsluitsel kunnen geven over de oorzaak van het defect.

Mijn nieuwe gsm is geen zes maand oud en hij werkt al niet meer. De verkoper zegt dat hij vochtschade (oxidatie) heeft opgelopen en hij weigert om hem onder garantie te herstellen! Wat kan ik doen?

De garantie geldt automatisch tijdens de  garantieperiode van 2 jaar na de levering.

Het gebrek aan overeenstemming (zoals oxidatie), vastgesteld binnen de 2 jaar na de levering van uw gsm, wordt verondersteld te hebben bestaan op het moment van de levering.

De wettelijke garantie speelt echter niet als de verkoper kan bewijzen dat u de gsm onjuist gebruikt hebt (bv. door blootstelling aan vocht).

Mijn nieuwe toestel (bv. radio, mp3-speler, ...) is minder dan 2 jaar oud. De verkoper rekent mij herstelkosten aan (bestek, transport, enz.) hoewel het toestel onder garantie is. Is dat wettelijk?

Neen.

Voor het herstellen onder garantie van uw toestel mag u geen enkele kost (verzendingskosten, kosten voor werkuren en materiaal gebruikt door de hersteller, bestekkosten.) worden aangerekend.

Maar, als de verkoper kan aantonen dat het probleem te wijten is aan een foutief gebruik dat u ervan hebt gemaakt, kan hij met recht weigeren om de garantie toe te passen.

Hij mag echter geen kosten aanrekenen voor het door hem gevoerde onderzoek (bewijslast rust op hem gedurende de garantieperiode van 2 jaar).

Ik heb een kledingstuk in solden gekocht. Bij de eerste wasbeurt verschijnen er grote stukken zonder kleur. De fabrikant geeft toe dat er een probleem is. Volgens het kasticket worden gesoldeerde stukken echter niet terugbetaald en ook niet ingeruild. Kan ik toch vragen dat mijn aankoop wordt ingeruild of terugbetaald op basis van de wettelijke garantie?

Het heeft weinig belang of u de goederen (nieuw of tweedehands) al dan niet in solden kocht.

Als u vaststelt dat het kledingstuk dat u (al dan niet) in solden kocht, een gebrek aan conformiteit vertoont, kunt u aan de verkoper vragen om de wettelijke garantie toe te passen.

Het gebrek (verkleuring na wassen) dat binnen 2 jaar na aankoop wordt vastgesteld, wordt geacht te hebben bestaan op het moment van levering, behalve wanneer de eindverkoper kan bewijzen dat u bv. een verkeerd wasproduct hebt gebruikt.

U kunt in eerste instantie de herstelling of omruiling van het gebrekkige product vragen.

Indien herstelling of omruiling onmogelijk of buitenmaats zijn, kunt u een prijsverlaging vragen (in verhouding tot het vastgestelde gebrek) of indien het een groot gebrek betreft, kunt u de verkoop annuleren en terugbetaling vragen.

De terugbetaling kan evenwel worden beperkt in overeenstemming met het gebruik dat u van het kledingstuk hebt gemaakt.

Mijn toestel (vb. fototoestel, ...) is reeds twee keer in herstelling geweest gedurende zes maanden in totaal. Ik heb het een derde keer laten herstellen en heb het nog altijd niet teruggekregen. Ik ben ongerust want de garantietermijn van twee jaar is nu reeds bijna overschreden. Kan ik om een nieuw toestel vragen?

De garantietermijn wordt opgeschort tijdens de periode die vereist is voor de herstelling van het toestel. Dit betekent dat de garantieperiode wordt verlengd met de tijd dat het apparaat wordt hersteld.

Als de herstelling niet binnen een redelijke termijn wordt uitgevoerd of als die u veel ongemak bezorgt, kunt u vervanging eisen. Indien dat niet mogelijk is of te kostelijk voor de verkoper, kunt u een prijsvermindering of terugbetaling eisen. Of er sprake is van grote overlast en of herstelling of vervanging onmogelijk of te kostelijk is, zal per geval worden beoordeeld.

De terugbetaling kan verminderd worden, rekening houdend met het effectief gebruik dat u van het goed hebt gehad sinds de aankoop ervan.

Heb ik recht op een vervangtoestel wanneer mijn toestel tijdens de garantieperiode in reparatie is?

Niet noodzakelijk.

Er is geen algemene verplichting tot het ter beschikking stellen van een vervangtoestel. De verkoper dient een herstelling echter wel binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de consument te verrichten.

Kijk even de verkoopsvoorwaarden na. Soms is de vervanging wel voorzien. Indien niet, kunt u van de verkoper eventueel een schadevergoeding eisen wanneer u zelf in een vervangtoestel moest voorzien.

Mijn toestel (vb. gsm, ...) dat nog steeds onder wettelijke garantie staat, kan niet worden hersteld en wordt niet vervangen omdat het niet meer vervaardigd wordt. De verkoper wil mij ter vergoeding een aankoopbon geven. Moet ik dat aanvaarden?

Niets verplicht u om die aankoopbon te aanvaarden, u kunt van de verkoper de ontbinding met terugbetaling eisen, zoals voorzien in de wet.

Opgelet: indien de verkoper terugbetaalt, kan hij rekening houden met een waardevermindering, in verhouding tot uw gebruik van het toestel sinds de aankoop ervan.

Kan de verdeler bij wie ik mijn wagen heb gekocht, weigeren om de garantie uit te voeren omdat ik het onderhoud van de wagen niet bij hem heb laten uitvoeren?

De verkoper (verdeler) is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het ogenblik van de levering van uw wagen, en dat zich manifesteert binnen de twee jaar na de levering.

Zelfs wanneer u uw wagen laat onderhouden bij een andere garagehouder, kan de verkoper niet weigeren om een probleem op te lossen dat gedekt wordt door de garantie.

Opgelet

Indien het onderhoud slecht wordt uitgevoerd door een andere garage en zo de oorzaak vormt van een probleem gedekt door de wettelijke garantie of zelfs de commerciële garantie, gaat het niet om een gebrek aan overeenstemming waarop de verkoper moet antwoorden.

U moet zich richten tot de garagehouder die het onderhoud deed, want hij is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van zijn diensten.

De verkoper weigert om de garantie van een toestel (vb. koffiezetmachine, waterkoker, ...) uit te voeren omdat er krassen op zitten. Het vastgestelde defect houdt echter geen enkel verband met de krassen. Heeft hij het recht daartoe?

Neen.

Als het defect geen enkel verband houdt met de krassen, is de verkoper verplicht om de wettelijke garantie toe te passen

Ik heb een toestel (vb. gsm, ...) gekocht waarvan de batterij 5 maanden na de aankoop defect is. De verkoper vertelt mij dat de garantie voor toebehoren 3 maanden bedraagt. Klopt dat?

Neen.

De wettelijke garantie op uw toestel bedraagt 2 jaar na de datum van aankoop. Op het toebehoren bij dit toestel geldt diezelfde wettelijke garantie.

De verkoper is dan ook verplicht om het defecte toebehoren (vb. batterij) van uw gsm-toestel gratis te vervangen, tenzij hij kan aantonen dat het defect te wijten is aan foutief gebruik door u.

Ik heb via het internet een televisie gekocht bij een Franse verkoper. Het toestel is nu defect. Heb ik dezelfde rechten op wettelijke garantie die ik zou hebben als bij aankoop in een winkel in België?

Indien het Franse recht toepasselijk is, zijn het de regels van de Europese richtlijn, zoals die werden omgezet in Frankrijk, die voor de garantie van toepassing zijn.

U kunt contact opnemen met het Europees Centrum voor de Consumentdat aan consumenten informatie en begeleiding aanbiedt in geval van een aankoop of een geschil met een verkoper die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Ik heb in een winkel een ijskast gekocht die niet meer functioneert. De verkoper zegt dat ik me tot de fabrikant moet richten en de fabrikant verwijst mij naar de verkoper. Tot wie moet ik mij uiteindelijk richten?

Het is de verkoper van de winkel waar u uw aankoop verricht heeft – en niet de fabrikant – die moet instaan voor het gebrek aan overeenstemming vastgesteld op basis van de wettelijke garantie.

De verkoper kan u niet verplichten om beroep te doen op de fabrikant om de wettelijke garantie toe te passen. Het is aan de verkoper die de overeenkomst met u sloot om alle maatregelen te nemen om de wettelijke garantie toe te passen.

Opgelet

Als de fabrikant een commerciële garantie toekent die voordeliger is dan de wettelijke garantie, kunt u contact opnemen met de fabrikant.

Hoe zit het als mijn toestel wel nog in garantie is, maar de invoerder en verkoper zijn failliet? Kan ik mij dan probleemloos tot de fabrikant wenden? Of kan die moeilijk doen?

Wanneer de verkoper failliet is, dan wordt u in feite schuldeiser in het faillissement. De afwikkeling van het faillissement kan natuurlijk een tijd aanslepen en het is niet zeker dat u aan het eind van de rit uw schuld, namelijk de herstelling onder garantie, kunt recupereren.

In zo’n geval kunt u best eens nagaan of u niet over een commerciële garantie beschikt bij de fabrikant. Zo niet, raden we u toch aan de fabrikant te contacteren en te kijken onder welke omstandigheden een herstelling mogelijk is, maar dat valt dan niet meer onder de wettelijke garantie en daar kunnen dus kosten aan verbonden zijn.

Maak daarover dan goede afspraken met de fabrikant. Daarnaast kunt u eventueel op basis van de regeling voor verborgen gebreken rechtstreeks van de fabrikant

 • een prijsvermindering eisen, en het goed bijhouden, of
 • terugbetaling eisen en het goed teruggeven.
Hoe zit het als mijn toestel wel nog in garantie is, maar de fabrikant is failliet?

Dat verandert op zich weinig voor u als consument: het is namelijk de verkoper die verantwoordelijk is om de wettelijke garantie uit te voeren. Als hij daarvoor geen beroep meer kan doen op de fabrikant, zal de verkoper zelf of via een andere hersteldienst een oplossing moeten zoeken. Maar dat kan de herstelling/vervanging onder de garantie uiteraard vertragen en bemoeilijken.

Indien dat niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor u kan, of het gewoonweg niet langer mogelijk is, dan kunt u

 • een prijsvermindering eisen, en het goed bijhouden, of
 • terugbetaling eisen en het goed teruggeven.
De verkoper doet echt moeilijk om de wettelijke garantie uit te voeren. Moet ik dan schriftelijk mijn recht opeisen?

Twee mogelijkheden doen zich voor.

 1. U bereikt een mondeling akkoord met de verkoper. Als de regeling niet onmiddellijk kan worden uitgevoerd, legt u dat best schriftelijk vast. Dat kan door de verkoper maar ook door de koper als de verkoper nalaat dat te doen.
 2. U komt niet tot een bevredigende oplossing met de verkoper. Dan moet u uw toevlucht nemen tot de schriftelijke klachtenprocedure. In veel algemene verkoopvoorwaarden staat ook dat klachten schriftelijk moeten worden overgemaakt. Het schriftelijk neerleggen van een klacht heeft ook zijn belang in het kader van de bewijsvoering.

De schriftelijke procedure start met een gewone brief of e-mail. Komt er geen antwoord van de verkoper, dan stuurt u best nog een herinnering. Krijgt ook die nog niet de gewenste reactie, dan kunt u uitpakken met een aangetekende ingebrekestelling. Soms zal ook dat niet leiden tot een oplossing. In het kader van een (eventuele) verdere gerechtelijke procedure, is het zeer raadzaam om de verkoper aangetekend in gebreke te stellen.

Meer informatie over dat onderwerp en over hoe u de schriftelijke procedure aanvat, vindt u onder Belmed.

Laatst bijgewerkt
17 mei 2024