1. Onderhavig artikel wil enkele ideeën, suggesties en voorbeelden van samenwerking aan-brengen die inspirerend kunnen zijn voor bedrijven die zich stroomopwaarts of stroomafwaarts in de voedselketen bevinden
  2. Sociaal ondernemerschap is in volle expansie en zorgt voor tewerkstelling. Maar volgens de sociale ondernemers zelf is het nog steeds onvoldoende bekend, ondanks de voordelen voor een duurzamere en