Sectoraal panorama

Sectoraal panorama - Lente 2018

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Het "Sectoraal panorama" heeft tot doel om, op basis van officiële statistieken, de sectorale prestaties in België in kaart te brengen. Het is relevant voor onze traditionele stakeholders. De publicatie is opgebouwd volgens een cijfermatige benadering, waarbij we snel en accuraat op de bal spelen.

  Het "Sectoraal panorama" bestaat uit twee delen.

  1. Een beschrijving van het globale kader, met name de Europese en de wereldconcjunctuur.
    

  2. In het volgende deel komt het zwaartepunt van het onderzoek aan bod, waarin we voor alle sectoren op NACE-2 niveau de prestaties van Belgische sectoren vergelijken met die sectoren in de eurozone. Daarbij onderscheiden we 2 dimensies:

   • enerzijds een sectorale dimensie, met een ventilering tussen de sectoren van de verwerkende nijverheid en de dienstensectoren;

   • anderzijds een tijdsdimensie, met een analyse over een periode van 10 jaar (2008-2017) en een focus op de recente conjunctuur (laatste jaar).

  Laatst bijgewerkt
  9 juli 2018