Focus Analyse van de prijzen

Prijzen en marges van vakantiedorpen in België

Uitgever
Instituut voor de nationale rekeningen
Publicatiedatum

Table of Contents

    Op basis van het GICP, het geharmoniseerd indexcijfer der consumptieprijzen, bleek immers dat de prijzen voor vakantiecentra, campings, jeugdherbergen e.d. (COICOP 11.2.0.2) tussen 2014 en 2017 sterker waren toegenomen in België (+27,3 %) dan in Nederland en Frankrijk (respectievelijk +14,0 % en +10,3 %).

    Uit de analyse blijkt echter dat op langere termijn, tussen 2010 en 2017, de prijsevolutie voor vakantiecentra, campings en jeugdherbergen in België, Nederland en Frankrijk vrij gelijkaardig verloopt. Maar terwijl de Belgische prijzen in 2013 en 2014 nog daalden op jaarbasis, gaan ze sinds 2014 sterk de hoogte in. Binnen België vertonen de prijsevoluties van andere accommodatietypes (zoals hotels) of types reizen (zoals pakketreizen) tussen 2014 en 2017 een groot verschil met de prijsevolutie voor vakantieparken, daar waar dit verschil op langere termijn, tussen 2010 en 2017, eerder beperkt bleef.

    In 2018 namen de prijzen voor vakantieparken in België verder toe, namelijk met 6,1 % in de periode januari – juni 2018 ten opzichte van dezelfde periode een jaar voordien. Parallel met de stijging van de prijzen neemt, vanaf 2014 en meer uitgesproken vanaf 2015, de omzet van de sector van de vakantieparken toe. Deze omzetstijging heeft ervoor gezorgd dat er vanaf 2015 een einde kwam aan de verliezen van de sector.

    Laatst bijgewerkt
    10 januari 2019