Search results

  1. In het 14de nummer van Trefpunt Economie wordt aandacht besteed aan: L’impact économique du Brexit Verder in dit nummer: Transition énergétique : un changement de paradigme Het auteursrecht: een materie in
  2. De sectoren die in het tweede deel van dit tweede rapport de situatie analyseren waarin hun sector ingevolge het Brexit-proces vandaag verkeert, kwamen uit het eerste rapport van de HLG als de meest
  3. Overzicht controleresultaten België In het kader van de Europese campagne Joint Action 2014 Fireworks II heeft de FOD Economie op de Belgische markt stalen genomen van vuurwerk om ze te controleren. Het
  4. Enkele hoofdlijnen ontstonden door de verschillende toespraken: In België zoals in de meeste andere landen heeft het ontbreken van een duidelijke regelgeving geleid tot een grijs gebied waar het vaak niet
  5. Algemene context Als kleine en open economie reageert België sneller op schommelingen in de wereldconjunctuur dan een economie met een minder uitgesproken internationale handel. De analyse van de
  6. Corruptie heeft een reële impact op onze economie en op die van de landen waarmee België handel drijft. Het geld dat zo jaarlijks verloren gaat, leidt tot minder toegevoegde waarde en minder nieuwe jobs