Een vertrouwenswaardige KMO verwerpt corruptie: waarom, hoe?

Uitgever
Nationaal Contactpunt in België voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen
Auteur(s)

Anneleen Dammekens, Cyril Liance, Mathieu Maes

Publicatiedatum

Corruptie heeft een reële impact op onze economie en op die van de landen waarmee België handel drijft. Het geld dat zo jaarlijks verloren gaat, leidt tot minder toegevoegde waarde en minder nieuwe jobs, maar ook tot hogere prijzen voor de consumenten en tot verliezen voor de bedrijven. De centrale positie van ons land in de Europese Unie verplicht ons ertoe om met nog grotere daadkracht de strijd tegen de corruptie aan te binden.

België strijdt reeds jarenlang tegen corruptie, met name in het kader van zowel de nationale als de internationale handelsbetrekkingen. Het is een prioriteit van de Belgische regering die opgenomen werd in het Nationaal Actieplan Ondernemingen en Mensenrechten, dat verschillende acties omvat die de federale overheid en de gewesten zich gezamenlijk tot doel stellen. Het is een prioriteit die men daarnaast ook terugvindt in het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019.

De strijd tegen corruptie vereist inspanningen en verbintenissen van de overheid, de privésector en de samenleving. Corruptie vormt een bedreiging voor de goede werking van onze samenleving, alsook voor de concurrentiepositie van de bedrijven die zich aan de regels houden.

Kmo’s hebben een groot aandeel in de privésector in België en in de Europese Unie en hebben dan ook een wezenlijke rol te spelen in het garanderen van verantwoordelijk gedrag in de wereldwijde waardeketens. Doordat ze kleiner zijn, staan ze dichter bij de burger. Vandaar de verwachtingen inzake verantwoordelijk gedrag.

Deze brochure heeft tot doel de kmo’s aan de hand van praktische hulpmiddelen en concrete voorbeelden te helpen om het hoofd te bieden aan corruptie en een intern integriteitsplan op te stellen. Dit werk is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen enerzijds het Nationaal ontactpunt voor de OESO-Richtlijnen bij de Federale Overheidsdienst Economie en anderzijds de organisaties die de belangen van de ondernemingen van ons land vertegenwoordigen, het Verbond van Belgische Ondernemingen en het Belgisch Comité van de Internationale Kamer van Koophandel.

Laatst bijgewerkt
12 januari 2018