Brexit High Level Group

2e Rapport van de Belgische Brexit High Level Group

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

    De sectoren die in het tweede deel van dit tweede rapport de situatie analyseren waarin hun sector ingevolge het Brexit-proces vandaag verkeert, kwamen uit het eerste rapport van de HLG als de meest kwetsbare Belgische economische sectoren naar voor.

    Bijzondere aandacht gaat in deze analyses uit naar een eerste identificatie van de grootste problemen waar deze sectoren mee geconfronteerd zouden kunnen worden in een “no deal”-scenario. In dat scenario slagen beide zijden er niet in om een uittredingsakkoord en/of een beperkt Vrijhandelsakkoord en dus zeker niet het diep en bijzonder partnerschapsakkoord dat beide partijen beogen, af te sluiten. Ook van een overgangsakkoord - onder enig welke vorm - is er in een “no deal”-scenario geen sprake. De handelsrelaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU-27 verlopen dan vanaf 29 maart 2019 om 23u op basis van de algemene WHO-regels.

    Laatst bijgewerkt
    27 augustus 2018