Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers (2017)

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Volgens de btw-gegevens telde België 905.903 ondernemingen in 2016, waarvan 899.223 met minder dan 50 werknemers (of 99,3 % van het totale aantal ondernemingen). En volgens de gegevens van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) waren er 992.505 zelfstandigen en 66.017 helpers.

  Om de ontwikkeling en de groei van de kmo’s en de zelfstandige ondernemers te stimuleren, is het van essentieel belang over een instrument te beschikken dat die ontwikkeling beschrijft. Deze Boordtabel van vijf modules analyseert een groot aantal sleutelindicatoren.

  Meer dan ooit moeten we ons zorgen maken om de economische groei. De ondernemingshoofden en de zelfstandigen zijn daarin essentiële actoren. Ze creëren niet alleen waarde en jobs; ze zijn ook een drijvende kracht achter innovatie.

  Verscheidene nationale instellingen houden administratieve cijfers bij over de ondernemingen en de zelfstandigen. De toegekende kredieten aan ingezetene en niet-ingezetene rechtspersonen en natuurlijke personen bij de Centrale voor kredieten aan ondernemingen van  de Nationale Bank van België, de tewerkstelling (tewerkgestelde werknemers en arbeidsvolume uitgedrukt in voltijdequivalent) bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) en de btw-gegevens van de FOD Financiën bevatten veel details over het bedrijfsleven. De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie maakt gebruik van deze bronnen en maakt daarmee statistieken over de btw-plichtige bedrijven.

  Voor de module "kmo-demografie" gebruiken we geanonimiseerde en geaggregeerde statistieken van de Algemene Directie Statistiek. De gegevens in de module "demografie van de zelfstandige ondernemers" komen van het RSVZ.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018