Fireworks

Controlecampagne vuurwerk II 2015 - 2017 - Prosafe Joint Action 2014

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Overzicht controleresultaten België

In het kader van de Europese campagne Joint Action 2014 Fireworks II heeft de FOD Economie op de Belgische markt stalen genomen van vuurwerk om ze te controleren. Het ging hier om vuurwerk dat door particulieren aangekocht kon worden tijdens de jaarovergang 2015-2016 en 2016-2017.

Het gecontroleerde assortiment vuurwerk betrof voor België 59 CE-gemarkeerde artikelen die behoren tot 13 verschillende types van vuurwerk. In totaal werden tijdens de controle-campagne 424 artikelen gecontroleerd in 9 lidstaten van de Europese Unie.

De campagne spitste zich in België toe op volgende types: vuurpijlen, vuurwerkbatterijen, knallers en sterretjes. De technische eisen die aan vuurwerkartikelen gesteld worden, hebben het veilige gebruik door de consument tot doel.

8 artikelen vertoonden een hoog risico en 18 artikelen een ernstig risico. Daarom heeft de FOD Economie actie ondernomen om die artikelen uit de handel te laten nemen. Bovendien heeft de FOD Economie RAPEX-meldingen uitgestuurd zodat de verschillende Europese lidstaten op de hoogte zouden zijn van het mogelijke gevaar van die artikelen.

Globaal gezien was slechts 32 % (19 stalen) van de Belgische stalen in deze campagne in overeenstemming met zowel de technische veiligheidseisen als de etiketteringsvereisten.

Laatst bijgewerkt
26 januari 2018