Search results

  1. Hoewel de jaarlijkse groei van het bbp in België in 2020 is ingestort (-5,7 %) als gevolg van de wereldwijde pandemie van het coronavirus, was de daling van het bbp in België minder uitgesproken dan die in
  2. In 2021 is de totale inflatie in België, gemeten op basis van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen, fors gestegen tot gemiddeld 3,2 % (0,4 % in 2020). In de loop van 2021 is de totale
  3. De recente conjunctuurontwikkelingen tonen aan dat de jaarlijkse bbp-groei in 2020 is ingestort (-5,7 %), door de wereldwijde pandemie van het coronavirus die vanaf maart ook in ons land is uitgebroken