""

Sectoraal panorama 2022- Overzicht 2021

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Presentatie van het Sectoraal Panorama

Het Sectoraal Panorama heeft als ambitie een overzicht te geven van de prestaties van de sectoren in België, op basis van officiële statistieken. De editie 2022 van deze publicatie bestaat uit twee delen:

  • een eerste deel dat een overzicht geeft van de Belgische conjunctuur,
  • een tweede deel, bestaande uit sectorale fiches, die de belangrijkste economische indicatoren en de lessen die daaruit kunnen worden getrokken voor de verwerkende nijverheid en de marktdiensten (profit-diensten).

Daarnaast zijn er samenvattende tabellen opgenomen om toe te laten de prestaties van sectoren met elkaar te vergelijken en om hun relatieve gewicht in de economie te beoordelen.

Voornaamste bevindingen

Na een inkrimping in 2020 als gevolg van de COVID-19-epidemie nam de economische bedrijvigheid terug fors aan kracht toe in 2021, ondersteund door alle componenten van de vraag, met uitzondering van de voorraadwijziging, maar vooral door de privéconsumptie en de investeringen. Op sectorniveau vertoonden de meeste bedrijfstakken een stijging van hun toegevoegde waarde in 2021.

De verwerkende nijverheid (C) kende in 2021 een erg positief jaar en kon zich herstellen na een moeilijk jaar 2020 met de coronacrisis en de beperkende maatregelen die nodig waren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Met uitzondering van een lichte vermindering van het aantal werkgevers kenden de andere economische indicatoren wel degelijk een gunstige evolutie in 2021, met een iets sterkere stijging van zowel de omzet als van de investeringen. De productie en de productieprijzen volgden eveneens een stijgende trend. De bezettingsgraad van de productiecapaciteit ging terug in stijgende lijn, en het ondernemersvertrouwen bereikte recordhoogtes. De tewerkstelling herstelde zich, hoewel ze nog niet terug op het peil kwam van voor de crisis wat betreft het aantal voltijdequivalenten, terwijl de loonmassa een piek haalde voor de waarnemingsperiode. Het aantal failliet verklaarde ondernemingen liep opnieuw terug. De buitenlandse handel tot slot getuigde van een indrukwekkende dynamiek, zowel wat de export als wat de import betreft, en het saldo op de handelsbalans ging erop vooruit. Er kunnen wel verschillen bestaan tussen de verschillende sectoren van de verwerkende nijverheid, en daarom wordt de geïnteresseerde lezer aangeraden om ook de sectorfiches in hoofdstuk 2.4 te raadplegen.

In het algemeen was 2021 voor de marktdiensten (profit-diensten) een bijzonder goed jaar in het kader van een economisch herstel na de coronacrisis die België teisterde vanaf het voorjaar van 2020. Alle geanalyseerde economische indicatoren gaven positieve signalen af. Men zag een forse toename van de omzet, die boven het peil van voor de crisis uitsteeg, maar ook een opleving van de investeringen. Daarnaast nam ook het ondernemersvertrouwen toe. Het aantal voltijdequivalenten kwam niet terug op het peil van voor de crisis maar steeg niettemin naar een vrij hoog niveau. De loonmassa en het aantal werkgevers in de sector kenden eveneens een stijging en bereikten een piek voor de periode onder analyse. Omgekeerd daalde het aantal failliet verklaarde ondernemingen in 2021, en wel naar het laagste cijfer van de waarnemingsperiode.

Laatst bijgewerkt
12 oktober 2022