""

Verslag over de economische conjunctuur in de distributiesector - juni 2022

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Het verslag over de economische conjunctuur in de distributiesector wordt jaarlijks gepubliceerd. Het doel is om alle belanghebbenden te informeren over de economische ontwikkelingen in de distributiesector. Deze omvat de handel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen (NACE G45), de groothandel, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen (NACE G46), en de detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen (NACE G47)aan de hand van diverse relevante economische indicatoren die in vier groepen zijn verdeeld:

  1. activiteitindicatoren: omzet en investeringen
  2. ewerkstellingsindicatoren: tewerkstelling, loonmassa en aantal werkgevers
  3. ondernemerschapsindicatoren: oprichtingen en schrappingen van bedrijven, aantal btw-plichtige ondernemingen, faillissementen en banenverlies door faillissementen
  4. andere indicatoren: omzet uit de Statbel-enquête naar de detailhandel en gegevens over e-commerce

Het verslag bestaat uit vier delen. In het eerste deel worden de economische context en de groeivooruitzichten geschetst. Het tweede deel geeft een algemeen overzicht van de ontwikkeling van de economie, de omzet, de investeringen en de tewerkstelling op korte en middellange termijn. In het derde deel worden de belangrijkste conclusies getrokken uit het Statbel-onderzoek naar de detailhandel en de elektronische handel. Het vierde deel tenslotte omvat de sectorale analyse en bestaat uit sectorale fiches op een gedetailleerd 3-cijferniveau (soms 4) volgens de NACEBEL-nomenclatuur.

Laatst bijgewerkt
27 oktober 2022