Search results

  1. Recordinflatie in België in 2022 In 2022 kende België de hoogste inflatie sinds de start van de Europees geharmoniseerde metingen. Oorzaak is de explosie van de energieprijzen na het uitbreken van de
  2. Deze analyse over de notarissector begint met een eerste hoofdstuk over de graad van reglementering. Daarbij wordt allereerst een vergelijking gemaakt tussen de Belgische regelgeving voor de uitoefening
  3. Op basis van het GICP, het geharmoniseerd indexcijfer der consumptieprijzen, bleek immers dat de prijzen voor vakantiecentra, campings, jeugdherbergen e.d. (COICOP 11.2.0.2) tussen 2014 en 2017 sterker
  4. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het derde kwartaal 2017 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse uit voor rekening van het
  5. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het tweede kwartaal 2017 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse uit voor rekening van het
  6. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het eerste kwartaal 2017 onderzocht. Zoals bepaald in de wet van 8 maart 2009 werd deze taak van prijsobservatie en prijsanalyse