Verkoop met verlies

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de vrije beroepen

Het boek VI "Marktpraktijkten en consumentenbescherming" van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER), verbiedt elke handelaar een goed met verlies te verkopen (art. VI.116 WER).

Een verkoop met verlies is een verkoop tegen een prijs die niet ten minste gelijk is aan de prijs waartegen een onderneming het goed heeft gekocht, na aftrek van:

  • toegekende en definitief verworven kortingen;

  • niet definitief verworven volumekortingen, ten belope van 80% van de verworven volumekortingen in het voorbije jaar voor hetzelfde goed.

Het Boek VI WER, voorziet echter een reeks uitzonderingen gekoppeld aan bijzondere omstandigheden, waarin verkoop met verlies (art. VI.117 WER) toegelaten is:

  • naar aanleiding van soldenverkoop of uitverkoop;

  • met als doel de goederen die vatbaar zijn voor snel bederf van de hand te doen als hun bewaring niet meer kan worden verzekerd;

  • ten gevolge externe omstandigheden;

  • goederen die technisch voorbijgestreefd zijn of beschadigd zijn;
  • de noodzakelijkheid van concurrentie.
Laatst bijgewerkt
20 februari 2018