Een verkoop met verlies is een verkoop tegen een prijs die niet ten minste gelijk is aan de prijs waartegen een onderneming het goed heeft gekocht, na aftrek van:

  • toegekende en definitief verworven kortingen;

  • niet definitief verworven volumekortingen, ten belope van 80% van de verworven volumekortingen in het voorbije jaar voor hetzelfde goed.

Uitzonderingen op het verbod op verkoop met verlies

Het boek VI "Marktpraktijkten en consumentenbescherming" van het Wetboek van economisch recht (boek VI WER), verbiedt elke onderneming een goed met verlies te verkopen (art. VI.116 WER).Het voorziet echter een reeks uitzonderingen gekoppeld aan bijzondere omstandigheden, waarin verkoop met verlies is toegelaten (art. VI.117 WER) voor goederen:

  • naar aanleiding van soldenverkoop of uitverkoop;
  • voor goederen die niet langer bewaard kunnen worden;
  • voor goederen die ten gevolge externe omstandigheden redelijkerwijze niet meer verkocht kunnen worden tegen een prijs gelijk aan of hoger dan de aankoopprijs ervan, bijvoorbeeld goederen die technisch voorbijgestreefd zijn of beschadigd zijn
  • voor goederen waarvan de verkoopprijs, om dwingende redenen van mededinging, wordt afgestemd op de prijs die door de concurrentie voor hetzelfde of een identiek concurrerend goed gevraagd wordt.
Laatst bijgewerkt
27 maart 2019

Laatste nieuws voor dit thema