Een verkoop onder de benaming "uitverkoop" of onder een gelijkwaardige benaming is toegelaten wanneer een bepaalde situatie de versnelde verkoop van een productenvoorraad of -assortiment vereist.

De onderneming moet de bepalingen van boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van economisch recht (boek VI WER) naleven.

Zij moet haar intentie om tot een uitverkoop over te gaan niet bij de FOD Economie melden.

In welke omstandigheden kan een uitverkoop plaatsvinden?

De artikelen. VI.22 en volgende WER, leggen de verplichtingen vast voor de ondernemingen en sommen op limitatieve wijze de omstandigheden op waarbij een uitverkoop kan plaatsvinden:

  • gerechtelijke beslissing;
  • overlijden van de verkoper;
  • overname van een zaak;
  • stopzetting van de activiteiten;
  • sluiting of verhuizing van een verkooppunt;
  • restauratiewerkzaamheden van meer dan 20 werkdagen;
  • ernstige schade aan de voorraad veroorzaakt door een ramp;
  • belangrijke belemmering van de activiteit (bijvoorbeeld werken in de straat);
  • pensioengerechtigheid van de verkoper.

Welke verplichtingen en beperkingen zijn aan een uitverkoop verbonden?

Met toepassing van artikel VI.23, § 3 WER mogen enkel de goederen die deel uitmaken van de voorraad van de onderneming voor het begin van de uitverkoop, in de uitverkoop te koop aangeboden of verkocht worden.

Iedere aankondiging of andere bekendmaking over een uitverkoop moet de datum vermelden waarop de verkoop aanvangt.

Een uitverkoop is beperkt tot maximaal 5 maanden. In het geval van uitverkoop omwille van pensioen is de verkoop beperkt tot één jaar.

Tijdens de uitverkoop is de onderneming verplicht haar verkoopprijzen te verlagen en mag ze verkopen met verlies.

Het artikel VI.29, § 5 WER voorziet bovendien dat de sperperiode voor de solden niet van toepassing is op uitverkopen.

Onderbrekingen van de uitverkoop tijdens de termijn van 5 maanden of één jaar hebben geen schorsende werking (artikel VI.23, §1 WER).

Informatiefiche met verduidelijkingen over uitverkopen

de informatiefiche downloaden (PDF, 707.76 KB)

 

Laatst bijgewerkt
5 maart 2021

Laatste nieuws voor dit thema