Solden (koopjes)

Table of Contents

  Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de vrije beroepen

  Tweemaal per jaar mogen ondernemingen verkopen tegen sterk verlaagde prijzen onder de benaming "solden" of onder een andere gelijkwaardige benaming (art. VI.25 e.v. WER).

  Een onderneming mag enkel de goederen in solden verkopen die ze

  • voor de start van de soldenperiode al te koop heeft aangeboden gedurende minstens dertig dagen en
  • die nog in haar bezit zijn aan het begin van de soldenperiode.

  Soldenperiode

  De twee soldenperiodes liggen vast (boek VI WER):

  • van 3 januari tot 31 januari;
   wanneer 3 januari op een zondag valt, begint de soldenperiode op 2 januari;
  • en van 1 juli tot 31 juli;
   wanneer 1 juli op een zondag valt, dan begint de soldenperiode op 30 juni.

  Regels voor de soldenperiode

  De onderneming die haar goederen in de solden wil verkopen, moet dat doen tegen verlaagde prijzen. De goederen moeten dus tegen een lagere prijs dan hun referentieprijs worden aangeboden.

  Boek VI van het Wetboek van economisch recht (boek VI WER) verbiedt oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen ten aanzien van consumenten.

  Een aankondiging van prijsvermindering moet effectief zijn en mag niet misleidend zijn. De prijsvermindering moet toegepast worden op een prijs die voorheen gedurende enige tijd werd toegepast. De consument moet een reëel voordeel genieten aangezien hij op basis daarvan zijn beslissing tot aankopen neemt of zal nemen.

  Het is aan de onderneming om de juistheid van de aangekondigde vermindering te bewijzen.

  In de praktijk moet geval per geval worden bepaald of de aankondiging van prijsvermindering niet oneerlijk is in de zin van de artikelen VI.93 en volgende WER .

  De onderneming mag ook met verlies verkopen.

  Sperperiode

  De presoldenperiode (sperperiode) is de periode van één maand die voorafgaat aan het begin van de soldenperiode.

  De presoldenperiodes zijn:

  • van 3 december t.e.m. 2 januari;
   wanneer 3 januari op een zondag valt, dan begint de sperperiode voor de wintersolden op 2 december en loopt t.e.m. 1 januari
  • en van 1 juni t.e.m. 30 juni;
   wanneer 1 juli op een zondag valt, loopt de sperperiode voor de zomersolden van 31 mei t.e.m. 29 juni.

  Regels voor de sperperiode

  Voor de sectoren kleding, lederwaren en schoenen verbiedt de wet

  • prijsverminderingen aan te kondigen die hun uitwerking hebben tijdens de periode die aan de solden voorafgaat (de sperperiode) of
  • waardebonnen te verspreiden die recht geven op een prijsvermindering tijdens deze periode.

  De bedoeling hiervan is, te garanderen dat

  • de prijs van de soldenproducten effectief gedaald is en dat
  • alle ondernemingen uit deze sectoren tegelijkertijd, op de voorziene data, starten met de solden.

  Handelsmanifestaties georganiseerd tijdens de sperperiode

  Tijdens de sperperiode mogen prijsverminderingen worden toegepast op braderijen die:

  • georganiseerd worden door de plaatselijke verenigingen van ondernemingen of met hun medewerking;

  • hoogstens 4 dagen duren per sperperiode (art. VI.29, § 4 WER).

  Voor andere vragen over de soldenverkoop, raadpleeg onze FAQ (PDF, 99.14 KB).

  Laatst bijgewerkt
  4 april 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Verkoop

   Hogere inflatie

  2. Consumentenbescherming

   Meer e-commerce in België, meer controles door de Economische Inspectie