Nauw verbonden met de landbouwproducten en de landbouw in de Europese Unie, moeten de productie en commercialisatie van levensmiddelen gepaard gaan met duidelijke economische regels voor etikettering. De Algemene Directie Economische Inspectie heeft onder andere tot taak om er op toe te zien dat België deze Europese en nationale normen toepast.

Controle op de etikettering en samenstelling van al dan niet voorverpakte voedingsmiddelen

De cel ‘Etikettering’ van de Directie A van de Economische Inspectie controleert de etikettering en de samenstelling van zowel de voorverpakte als de niet-voorverpakte voedingsproducten.

De Economische Inspectie sloot met het FAVV een samenwerkingsprotocol met het oog op een betere taakverdeling. Tussen beide instellingen vinden geregeld overlegvergaderingen plaats ten einde controleprogramma’s te coördineren, informatie uit te wisselen en de modus operandi te bepalen die het best aangepast is in het kader van onderzoeken met zowel sanitaire als economische aspecten.

Er wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van klachten van consumenten en bedrijven alsook in  specifieke sectoren (risicogevoelige producten):

  • brood,

  • vis,

  • fruitsap,

  • water,

  • garnaalkroketten,

  • kippenvlees

  • enz.

De FOD Economie waakt …

De Economische Inspectie ziet erop toe dat de consument de productinformatie ontvangt die de wet oplegt. Zij vergewist zich ook van de juistheid van deze informatie.

De controles beperken zich niet tot louter administratief onderzoek. Soms worden er stalen genomen en in een laboratorium geanalyseerd om de juiste samenstelling van het product vast te stellen. De Economische Inspectie werkt samen met de dienst Metrologie van de FOD Economie (Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, Afdeling Reglementering en Controlebeleid), bijvoorbeeld om na te gaan of gewicht en inhoud vermeld op de verpakking met de werkelijkheid stroken.

Wanneer er onregelmatigheden vastgesteld worden in een sector of voor bepaalde producten, dan wordt er een programma voor nacontroles opgemaakt. Deze controles kunnen zelfs automatisch en permanent ingeschreven worden in het controleprogramma van de Economische Inspectie voor de volgende jaren.

De Economische Inspectie treedt preventief op wanneer ze adviezen verstrekt, of repressief ingevolge klachten van consumenten, ondernemingen, controle-instellingen of beroepsorganisaties. Ze handelt spontaan in het kader van een algemeen markttoezicht (reclamefolders) of gaat tot algemene acties over.

Alle controles kunnen leiden tot de vaststelling van inbreuken. Als de Economische Inspectie een inbreuk vaststelt, maakt zij een pro justitia op en maakt die over aan het parket.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Verkoop

    Geen geoblocking meer in Europese Unie