Table of Contents

  Open data zijn gegevens waartoe iedereen toegang heeft en die iedereen kan gebruiken en delen. Overheden, bedrijven en individuen kunnen open data gebruiken om sociale, economische en ecologische voordelen te creëren.

  Het European Data Portal  verzamelt metadata van verschillende openbare dataportals in Europa. Dit portaal bevat ook informatie over gegevensverstrekking en de voordelen van hergebruik van gegevens.

  Om een beeld te krijgen van de vorderingen op het gebied van open data in Europa, doen we onderzoek naar de “volwassenheid van open data”. Het doel is om via een samengestelde indicator het volwassenheidsniveau van Europese landen te beoordelen aan de hand van vier dimensies:

  1. Het opendatabeleid, inclusief de omzetting van de herschikte richtlijn inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PSI-richtlijn)
  2. De geschatte politieke, sociale en economische impact van open data
  3. Kenmerken van landelijke dataportalen (functionaliteiten, databeschikbaarheid en gebruik)
  4. De kwaliteit van de nationale dataportalen (evaluatie van de effectiviteit van de portals)

  België behaalt een score van 62 % in 2020 en bevindt zich daarmee op de 23e plaats in de l’EU27, waarmee we zes plaatsen dalen ten opzichte van het voorgaande jaar.

  Raadpleeg het verslag “Open Data Maturity: Belgium ” op het webportaal van de Europese gegevens.

  Laatst bijgewerkt
  8 december 2021