Table of Contents

  Onderstaande cijfers zijn afkomstig van het Europese dataportaal. Dat portaal bevat ook informatie over de verstrekking van gegevens en de voordelen van het hergebruik van gegevens.

  De samengestelde indicator “Open Data Maturity Index” (volwassenheid van open data) dient als benchmark om inzicht te krijgen in de ontwikkeling op het gebied van open data in Europa (met inbegrip van de omzetting van de herziene PSI-richtlijn open data en het hergebruik van overheidsinformatie). De vier dimensies die gebruikt worden voor het meten van de volwassenheid van open data omvatten:

  • het niveau van ontwikkeling van nationaal beleid ter bevordering van open data 
  • de functies en gegevens die beschikbaar zijn op nationale dataportalen
  • de kwaliteit van de metadata op nationale dataportalen
  • de initiatieven om het hergebruik en de impact van open data te monitoren

  De indicator houdt daarnaast ook rekening met de geschatte politieke, sociale en economische impact van open data en de kenmerken (functionaliteiten, beschikbaarheid en gebruik van data) van nationale dataportalen.

  België behaalt een score van 69 % in 2022 en bevindt zich daarmee op de 22e plaats in de EU27, waarmee ons land drie plaatsen stijgt ten opzichte van het voorgaande jaar.

  Het rapport over België is beschikbaar via Open data maturity rapport 2022 over België.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2024