Table of Contents

  De Kruispuntbank van Ondernemingen stelt alles in het werk om deze website voor iedereen toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties tot omzetting van richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

  Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://kbopub.economie.fgov.be  

  Nalevingsstatus

  Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1. Niveau AA (WCAG 2.1. AA), omdat niet aan de onderstaande eisen wordt voldaan.

  Niet-toegankelijke inhoud

  Sommige webpagina’s zijn nog niet volledig toegankelijk omdat volgende elementen niet voldoen aan de voornoemde wet van 19 juli 2018:

  • Het niveau van het kleurencontrast is iets te laag.
  • Bepaalde omschrijvingen zijn niet geprogrammeerd om toegankelijk te zijn via het toetsenbord.
  • Het validatiemechanisme bij de invoer van het ondernemings- en/of vestigingseenheidsnummer, alsook het weergegeven foutbericht bij een foute invoer van die nummers, zijn niet aangepast.
  • De indicator voor de instelling van het toetsenbord werd niet bepaald bij de verschillende zoekopties.
  • De omschrijvingen van de zoekopties moeten vergroot worden, alsook het scherm voor de invoer van het ondernemings- en/of vestigingseenheidsnummer (aantal pixels verhogen).
  • De weergave van bepaalde zoekiconen (vergrootglas) (bv. voor de postcode en gemeente) is verwarrend.
  • De NACESEARCH moet aangepast worden; bepaalde omschrijvingen ontbreken voor toetsenbordgebruikers.
   De zoekopdracht via boomstructuur, de veldnamenrijen en kolomkoppen moeten verbeterd worden om het gebruik ervan te vergemakkelijken.
  • Momenteel is het onmogelijk om aan de navigatie te ontwijken.
  • De structuur van sommige pagina’s is ontoereikend (bv. nieuw in Public Search). Bovendien worden sommige URL’s als hyperlinks gebruikt.
  • De sorteervolgorde van de kolommen van de resultatentabel wordt bij het gebruik van het toetsenbord niet vermeld.

  Er worden momenteel nog aanpassingen en verbeteringen aangebracht om het vereiste toegankelijkheidsniveau te bereiken.

  Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

  Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 23 september 2020. Ze wordt regelmatig geüpdatet in functie van de aangebrachte aanpassingen.

  De toegankelijkheid van onze website werd geëvalueerd via een externe audit, uitgevoerd door NV Nahman, expert in websitetoegankelijkheid die een conformiteitsverslag in het Engels heeft opgesteld.

  Feedback en contactgegevens

  Voor eventuele vragen, opmerkingen of suggesties over de toegankelijkheid van de website kunt u ons altijd per e-mail contacteren.

  Handhavingsprocedure

  U kunt beroep doen op de federale Ombudsman:

  Adres:

  Leuvenseweg 48 bus 6
  1000 Brussel

  E-mail: contact@federaalombudsman.be

  Website: Website van de federale Ombudsman

  Laatst bijgewerkt
  25 september 2020