Table of Contents

  De Kruispuntbank van Ondernemingen stelt alles in het werk om deze website voor iedereen toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties tot omzetting van richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

  Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://kbopub.economie.fgov.be  

  Nalevingsstatus

  Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1. Niveau AA (WCAG 2.1. AA), omdat niet aan de onderstaande eisen wordt voldaan.

  Niet-toegankelijke inhoud

  Sommige webpagina’s zijn nog niet volledig toegankelijk omdat volgende elementen niet voldoen aan de voornoemde wet van 19 juli 2018:

  • De NACESEARCH moet aangepast worden; bepaalde omschrijvingen ontbreken voor toetsenbordgebruikers.
   De zoekopdracht via boomstructuur, de veldnamenrijen en kolomkoppen moeten verbeterd worden om het gebruik ervan te vergemakkelijken.

  Er worden momenteel nog aanpassingen en verbeteringen aangebracht om het vereiste toegankelijkheidsniveau te bereiken.

  Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

  Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 23 september 2020 en werd voor de laatste keer herzien op 10 mei 2021. Ze wordt regelmatig geüpdatet in functie van de aangebrachte aanpassingen.

  De toegankelijkheid van onze website werd geëvalueerd via een externe audit, uitgevoerd door NV Nahman, expert in websitetoegankelijkheid die een conformiteitsverslag in het Engels heeft opgesteld.

  Feedback en contactgegevens

  Voor eventuele vragen, opmerkingen of suggesties over de toegankelijkheid van de website kunt u ons altijd per e-mail contacteren.

  Klachtenprocedure

  Krijgt u geen antwoord van de beheersdienst van KBO, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale Ombudsman:

  Adres:

  Leuvenseweg 48 bus 6
  1000 Brussel

  E-mail: contact@federaalombudsman.be

  Website: Website van de federale Ombudsman

  Laatst bijgewerkt
  11 mei 2021