Table of Contents

  De tax shelter COVID-19 was bedoeld om investeringen van particulieren aan te moedigen in ondernemingen die hard getroffen zijn door de gezondheidscrisis. Deze pagina vat de kerncijfers samen en geeft een profiel van de begunstigde ondernemingen.

  Opgelet: aangezien het aantal begunstigde ondernemingen echter zeer beperkt is en voor de laatste drie jaar nog steeds aan verandering onderhevig is, moet u die cijfers met grote voorzichtigheid gebruiken.

  Kerncijfers van de tax shelter COVID-19 en ontwikkelingen sinds 2020

  Volgens eerste schattingen zou de tax shelter COVID-19 iets meer dan 4,5 miljoen euro in 45 ondernemingen hebben aangetrokken.

  35 % van de begunstigden van de tax shelter COVID-19 had al een investering ontvangen via een andere tax shelter.

  Het geïnvesteerde mediaan bedrag per investering (10.000 euro) was aanzienlijk hoger dan het bedrag dat geïnvesteerd werd in het kader van het start-up-stelsel (600 euro). Dat verschil kan worden verklaard door het feit dat ondernemers niet zijn uitgesloten van deze tax shelter en dus kunnen investeren in hun eigen onderneming.

   

  Sectorale verdeling van de tax shelter COVID-19

  De grootste sector van de Belgische economie en de eerste begunstigde van tax shelters in het algemeen, zijn de gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten die het meest van de tax shelter COVID-19 hebben geprofiteerd (26% van de begunstigde ondernemingen). Hotels (13 %) en cultuur (11 %), twee sectoren die sterk door de pandemie werden getroffen, staan op een 2e en 3e plaats, in tegenstelling tot in de andere tax shelters.

   

  Geografische spreiding van de begunstigde ondernemingen van de  tax shelter COVID-19

  De Waalse ondernemingen vertegenwoordigen 28,9 % van de begunstigden, of bijna de helft van de investeringen (49,3 %) en 29,7 % van het geïnvesteerde bedrag.

  Met 60 % van de begunstigde ondernemingen en 57,6 % van het geïnvesteerde bedrag neemt het Vlaams Gewest slechts 37,3 % van de investeringen voor zijn rekening.

  De Brusselse ondernemingen profiteerden naar verhouding minder van de tax shelter COVID-19 dan van de andere stelsels: ze zijn goed voor slechts 11,1 % van de begunstigden, 13 % van de investeringen en 12,8 % van het geïnvesteerde bedrag.

  Het geïnvesteerde mediane bedrag is hoger in Vlaanderen (25.000 euro) ten opzichte van het gemiddelde (10.000 euro) en van Wallonië (10.000 euro) en Brussel (1.500 euro).

  Vlaamse investeerders waren goed voor 66,9 % van het in de tax shelter COVID-19 geïnvesteerde bedrag.

   

  Verdeling van de begunstigde ondernemingen van de tax shelter COVID-19  naar geslacht van de bestuurder(s)

  64,4 % van de begunstigde ondernemingen heeft uitsluitend mannelijke bestuurders. 24,4 % heeft bestuurders van beide geslachten, maar 15,6 % wordt geleid door bestuurders van verschillend geslacht maar met overwegend mannen. 11,1 % van de begunstigden heeft alleen vrouwelijke bestuurders. Dit aandeel is lager dan voor alle stelsels samen (16,9 %). Ondernemingen die uitsluitend door vrouwen worden beheerd, ontvangen echter een groter aandeel van het geïnvesteerde bedrag (15 % of bijna 5 procentpunten meer dan voor alle tax shelters).

  Vrouwen vertegenwoordigen een kwart van de investeerders in de tax shelter COVID-19, dus meer dan in de tax shelter scale-up (14,8 %) maar minder dan bij alle tax shelters samen (37,9 %).

   

   

  Verdeling van de begunstigde ondernemingen van de tax shelter COVID-19 naar grootte en rechtsvorm

  48,9 % van de begunstigde ondernemingen van de tax shelter COVID-19 had geen werknemers en 42,2 % had tussen 1 en 9 werknemers. Ze zijn dus kleiner dan in het scale-up-stelsel, maar groter dan in het start-up-stelsel.

  De vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bvba/bv) vertegenwoordigen 57,8 % van de begunstigden, iets minder dan in de tax shelter start-up.

  Hoewel de begunstigde ondernemingen van het COVID-19-stelsel alleen in aanmerking kwamen bij een verlies van 30 % van hun omzet, was de gemiddelde omzet (171.760 euro) bijna vijf keer hoger dan in het start-up-stelsel. Ook moet worden opgemerkt dat meer dan de helft (53,3 %) van de begunstigden een omzet heeft van meer dan 150.000 euro. Qua omzetgrootte liggen de begunstigde ondernemingen van de tax shelter COVID-19 tussen die van de start-up- en de scale-up-regeling.

  Laatst bijgewerkt
  14 maart 2023