Table of Contents

  Voor de maatregelen die niet onder de bevoegdheid van de FOD Economie vallen, nodigen we u uit om de "bron"-sites te raadplegen waar we naar verwijzen, om over de meest recente bijgewerkte informatie te beschikken.

  In een groene economie versterken ecologie en economie elkaar om de welvaart van de ondernemingen en het welzijn van burgers te behouden, en het klimaat te beschermen.

  Onze economie is in volle verandering. De ecologische transitie en duurzame mobiliteit spelen daarbij een belangrijke rol.

  De federale en regionale overheden, openbare instellingen en organisaties bieden heel wat hulpmiddelen aan kmo’s ter ondersteuning van:

  Ontdek hoe u die middelen inzet om het groener beleid te ondersteunen in uw onderneming.

  U vindt ook informatie over andere initiatieven en steunmaatregelen in de rubriek Ondersteuning en Premies.

  Laatst bijgewerkt
  18 september 2023