Table of Contents

  Voor de maatregelen die niet onder de bevoegdheid van de FOD Economie vallen, nodigen we u uit om de "bron"-sites te raadplegen waar we naar verwijzen, om over de meest recente bijgewerkte informatie te beschikken.

  Fiets

  Niveau: Federaal (FOD Financiën)

  Doelgroep: ondernemingen of vrije beroepen

  De federale overheid geeft ondernemingen een aantal belastingvoordelen:

  • Kilometervergoeding
   Een fietsvergoeding is een kilometervergoeding die de werkgever geeft aan zijn personeelsleden die hun woon-werkverplaatsingen geheel of gedeeltelijk met de fiets doen.
   De werkgever kan zelf beslissen de  vergoeding al dan niet toe te kennen en beslist ook zelf over het bedrag waarvoor hij een belastingvrijstelling krijgt.
  • Forfaitaire vergoeding voor de kosten van het huren van deelfietsen
   Deze vergoeding wordt toegekend wanneer de fiets wordt gebruikt voor woon-werkverplaatsingen (alleen voor dit gebruik, of voor gemengd gebruik woon-werkverplaatsing en privé). De betaling van die vergoeding is daarom volledig aftrekbaar voor de werkgever.
  • Aftrek voor een aantal accessoires
   Tot de aftrekbare kosten behoren ook fietsaccessoires zoals pompen, bellen, lichten, reflectoren, herstellingskits, fietstassen, helmen en fluohesjes Fietskleding is daarentegen niet aftrekbaar.
  • Aftrek van kosten voor de aanschaf, het onderhoud en de herstelling van bedrijfsfietsen die aan het personeel ter beschikking worden gesteld
  • Aftrek van kosten voor de aanpassing van de lokalen met het oog op de bouw van douches, kleedkamers en een plaats om fietsen te stallen

  Lees meer: Fiets | FOD Financiën (belgium.be)

  Niveau: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Doelgroep: ondernemingen en werknemers van kmo’s

  The Bike Project

  Leasing, fiscaliteit, kilometervergoeding, verzekering... Als u een fietsbeleid in uw organisatie wil opstellen, profiteer dan van de gratis ondersteuning van The Bike Project. U krijgt veel advies en een fiets naar keuze tijdens een testperiode van twintig dagen.

  Lees meer: The Bike Project: gratis ondersteuning van je fietsbeleid.

  Niveau: Vlaams Gewest & Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Doelgroep: ondernemingen (met inbegrip van vzw’s, steden, gemeenten, scholen, jeugdorganisaties en socioculturele organisaties)

  Bike to Work (Fietsersbond)

  De Fietsersbond is een vereniging die de belangen van fietsers in Vlaanderen en Brussel verdedigt en tegen betaling diensten aanbiedt aan overheden (Meetfiets) en ondernemingen (Bike to Work). U krijgt informatie over belastingvoordelen (fietsvergoedingen) om fietsen aan te moedigen. Bike to Work adviseert dus ondernemingen over een fietsvriendelijk personeelsbeleid en biedt werknemers bijkomende voordelen.

  Lees meer: Bike to Work

  Niveau: Waals Gewest

  Doelgroep: ondernemingen of vrije beroepen

  Premies voor de aankoop van een (elektrische) fiets

  Waalse ondernemingen ontvangen een regionale premie voor de aankoop van één of meer dienstfietsen om hun respectieve mobiliteitsbeleid te moderniseren.

  Lees meer: Een regionale premie voor de aankoop van één of meer dienstfietsen ontvangen

  Niveau: Gemeentelijk

  Doelgroep: ondernemingen of particulieren

  Premies voor de aankoop van een (elektrische) fiets

  De gemeentelijke overheden bieden ook premies voor de aankoop van een fiets.

  Lees meer: FOD Mobiliteit, Fiscale voordelen en fietspremies

  (Aangezien de lijst van gemeenten die deze premies aanbieden niet voortdurend kan worden bijgewerkt, nodigt de FOD Mobiliteit u uit om de website van uw gemeente te bezoeken om na te gaan of er een premie beschikbaar is).

  Auto’s

  Niveau: federaal (FOD Financiën)

  Doelgroep: ondernemingen of vrije beroepen

  Om de vergroening van het bedrijfswagenpark te versnellen, verleent de federale overheid fiscale aftrekbaarheid voor investeringen in:

  • nieuwe laadstations voor elektrische wagens;
  • koolstofemissievrije vrachtwagens;
  • tankinfrastructuur voor blauwe, groene en turquoise waterstof voor koolstofemissievrije vrachtwagens;
  • elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens.

  Lees meer: Groene autofiscaliteit | FOD Financiën (belgium.be)

  Niveau: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Doelgroep: professionelen die zich voorbereiden op de vervanging van hun lichte bedrijfsvoertuig dat niet meer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag rijden of in de nabije toekomst niet meer zal mogen rijden, omdat het Gewest een lage emissiezone is. De toegangscriteria tot de LEZ (Low Emission Zone) zijn in de loop van de jaren geëvolueerd. De toegangscriteria voor het rijden in de LEZ zijn afhankelijk van de categorie, brandstof en Euro-norm van het voertuig. Dat geldt voor alle auto's, bestelwagens en (mini)bussen, of ze nu geregistreerd zijn in België of in het buitenland. Vanaf 2025 zal de LEZ ook gelden voor vrachtwagens, bromfietsen en motorfietsen.

  LEZ-premie

  Onder bepaalde voorwaarden kan uw onderneming genieten van een regionale steun tot 15.000 euro als je een bedrijfsvoertuig leaset of aankoopt:

  • elektrisch (met laadpaal);
  • benzine (niet voor een diesel).

  Lees meer:

  Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, LEZ-premie: een bedrijfsvoertuig vervangen en een laadpaal installeren

  Andere

  Niveau: Vlaams Gewest

  Duurzame bedrijfsmobiliteit (VLAIO)

  Doelgroep: ondernemingen en organisaties

  VLAIO, het Agentschap Innoveren & Ondernemen, subsidieert investeringen in duurzamere mobiliteit. De bedragen/(para)fiscale voordelen variëren naargelang het type projectoproep en/of steun.

  Lees meer: Duurzame bedrijfsmobiliteit: steun | VLAIO

  Pendelfonds

  Doelgroep: ondernemingen of andere privé-instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere openbare instellingen (in samenwerking met een particuliere partner).

  Dit fonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen.

  Lees meer: Pendelfonds

  Subsidie voor Ecologisch en Veilig Transport (VLAIO)

  Doelgroep: Kmo’s & grote ondernemingen met minstens 1 vrachtwagen voor het vervoer van goederen

  Kmo's en grote ondernemingen (geen vzw's en geen overheid) met een exploitatievestiging in het Vlaams Gewest en met minstens één vrachtwagen of samenstel (trekker en oplegger) voor het vervoer van goederen over de weg waarvan het maximaal toegestaan totaalgewicht meer dan 3,5 ton bedraagt, kunnen van de Vlaamse overheid steun krijgen voor bepaalde maatregelen die de omschakeling naar een meer ecologisch en veilig transport ondersteunen (rijassistentiesystemen, diefstalpreventie, milieu, enz.….).

  De maximumsteun per vrachtvoertuig is verlaagd naar 1.500 euro voor aanvragen in 2023. De steunmaatregel stopt vanaf 2024. De maximale steun van 100.000 euro voor de volgende drie opeenvolgende kalenderjaren: 2021, 2022 en 2023, blijft van kracht. 

  Lees meer: Subsidie voor Ecologisch en Veilig Transport – (vlaio.be)

  Binnenvaart steunmaatregelen (VLAIO)

  Doelgroep: ondernemingen

  Deze maatregelen, waarvan het subsidiebedrag varieert naargelang het type instrument dat wordt gebruikt, richten zich over het algemeen tot binnenvaartondernemers maar kunnen zich ook richten tot ondernemingen die gebruik maken van de binnenvaart. Dat kan via een Publiek Private Samenwerking (PPS) tussen de waterwegbeheerder en een privépartner. Die samenwerking houdt in dat De Vlaamse Waterweg nv 80 % van de infrastructuur financiert en de onderneming 20 %. Het bedrijf staat daarnaast ook in voor de uitrusting van de kaai en voor de laad- en losinstallaties. Tegenover die investering staat het engagement van het bedrijf om over een periode van tien jaar een vastgelegde hoeveelheid goederen via de waterweg te transporteren.

  Lees meer: Binnenvaart steunmaatregelen - (vlaio.be)

  Niveau: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Doelgroep: zeer kleine ondernemingen in Brussel

  Beurzen duurzame mobiliteit (met de steun van Brussel Mobiliteit)

  In samenwerking met Brussel Mobiliteit biedt Village Finance 10 beurzen van 5.000 euro aan 10 Brusselse zko's aan om duurzame mobiliteitsprojecten te ontwikkelen (installatie van een fietsenstalling, gebruik van een coöperatie voor fietsbezorging, aankoop van een bakfiets, enz.)

  Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een beurs?

  Om u kandidaat te stellen moet u:

  • een btw-nummer hebben (Smart of Jobyourself zijn niet toegelaten);
  • een commerciële onderneming zijn (vzw’s met een commerciële activiteit komen in aanmerking);
  • gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • een duurzaam mobiliteitsproject willen implementeren in uw beroepsactiviteit.

  Lees meer: Beurzen duurzame mobiliteit

  Niveau: Waals Gewest

  Investeringen in alternatief vervoer

  Doelgroep: kmo’s en grote ondernemingen

  Het Waals Gewest kent een investeringspremie toe van 20 % tot 30 % van de in aanmerking komende investeringen, afhankelijk van de grootte van de onderneming, voor de ontwikkeling van het goederenvervoer over de binnenwateren en per spoor, met inbegrip van gecombineerd vervoer. Het bedrag van de premie is niet hoger dan 500.000 euro per periode van 12 opeenvolgende maanden.

  Lees meer: SP Wallonie, Investeringen in alternatief vervoer (Premie)

  Investeringen voor de vergroening, ontwikkeling en specialisatie van de Waalse binnenvaartvloot

  Doelgroep: kmo’s en grote ondernemingen

  Het Waals Gewest kent een investeringspremie toe van 20 % tot 30 % van de in aanmerking komende investeringen, afhankelijk van de grootte van de onderneming, voor de vergroening, ontwikkeling en specialisatie van de Waalse binnenvaartvloot. Er wordt ook een bonus toegekend voor bepaalde soorten investeringen. De premie bedraagt 50 % van de in aanmerking komende investeringen voor:

  1. investeringen in de aankoop en installatie van alternatieve aandrijfsystemen waarvan de technologie is bewezen en normaal op de markt wordt gebracht, met name hybride motoren, motoren op alternatieve brandstoffen of brandstofcellen;
  2. investeringen in de aankoop en installatie van beproefde systemen voor de vermindering van vervuilende emissies van aandrijfmotoren, met name katalysatoren.

  De minimuminvestering is 25.000 euro.

  Lees meer: SP Wallonie, Investeringen voor de vergroening, ontwikkeling en specialisatie van de Waalse binnenvaartvloot (Premie)

  Containervervoer per binnenvaart

  Doelgroep: kmo’s en grote ondernemingen

  Het Waals Gewest verleent een premie van 20 % of 30 % van de exploitatiekosten van regelmatige diensten van containervervoer over de binnenwateren, afhankelijk van de grootte van de onderneming. Het bedrag van de premie voor containervervoer over de binnenwateren mag niet hoger zijn dan 500.000 euro per periode van 12 opeenvolgende maanden. Elke container die via de binnenvaart in het Waals Gewest wordt vervoerd, komt in aanmerking voor één premie voor het containervervoer per binnenvaart.

  Lees meer: SP Wallonie, Containervervoer per binnenvaart (Premie) 

  Niveau: gemeentelijk (Stad Gent)

  Premies/subsidies om u anders in Gent te verplaatsen

  Doelgroep: ondernemingen, zelfstandigen en vzw's gevestigd in Gent

  • Subsidie tot 500 euro per laadpunt voor het plaatsen van een publieke laadpaal.
  • Subsidie tot 400 euro voor de aankoop van een elektrische fiets of bromfiets als een oude scooter of bromfiets wordt gesloopt.
  • Subsidie van 3.000 euro voor de aankoop of het leasen van een elektrische taxi.
  • Subsidie tot 4.500 euro voor de aankoop of het leasen van een elektrische deelwagen.

  Lees meer: Stad Gent, Subsidies en premies milieuvriendelijke mobiliteit

  Laatst bijgewerkt
  5 oktober 2023