De onderstaande informatie heeft tot doel om, in eerste instantie, invoerders en distributeurs te helpen de conformiteit van ademhalingsbeschermingsmaskers na te gaan op basis van de technische documentatie die gevoegd is bij deze maskers.

De onderstaande informatie is niet van toepassing op chirurgische of medische maskers. Dit zijn medische hulpmiddelen waarover u meer informatie vindt bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

In Europa geldt de Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). De norm die van toepassing is draagt nummer en naam: EN 149: 2001 + A1: 2009 "Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Filtrerende halfmaskers ter bescherming tegen deeltjes - Eisen, tests, markering".

Punt 9 van die norm bevat de informatie over de markeringen op de verpakkingen en de maskers. Deze norm is tegen betaling beschikbaar op de site van het Bureau voor Normalisatie.

Om conform te zijn moeten maskers, voorzien zijn van de CE-markering, gevolgd door een identificatienummer (met vier cijfers) van de aangemelde instantie die de productiecontrole van het masker heeft beoordeeld.

Ook het nummer en het jaar van de norm moeten vermeld worden. Dus niet alleen EN149 maar EN 149: 2001 + A1: 2009.

Ten slotte moeten ze de toepasselijke klasse (FFP1, FFP2 of FFP3) vermelden, gevolgd door een enkele spatie en vervolgens:

  • "NR" als het gebruik van het filtrerende halfmasker beperkt is tot één werkdag (bijvoorbeeld: FFP3 NR) of;
  • "R" als het filterende halfmasker ter bescherming tegen deeltjes herbruikbaar is (bijvoorbeeld: FFP2 R).
  • Indien nodig, de letter D volgens de afdichtingseigenschappen (bijvoorbeeld: FFP3 NR D, FFP2 R D).

De technische documentatie is niet steeds aanwezig bij de in de handel gebrachte maskers. Als u deze documentatie echter moet controleren voor de aankoop van een beschermingsmasker (bijvoorbeeld indien u aankoopt voor een ziekenhuis of indien u invoerder bent), sommen we hieronder op wat ze moet bevatten:

Al deze documenten moeten een link hebben met elkaar en met de aangeboden of ontvangen maskers. De EU-conformiteitsverklaring moet het maskermodel vermelden waarvoor het is opgesteld. Het certificaat van EU-typeonderzoek, het attest van productiecontrole en het testrapport moeten ook het desbetreffende model van masker vermelden.

Laatst bijgewerkt
15 september 2023