Het recht om een tekening of model te deponeren, behoort toe aan de ontwerper ervan. Indien de tekening of het model echter gecreëerd werden door een werknemer of een arbeider in de uitoefening van zijn functie, dan is het de werkgever die het recht heeft om deze binnen zijn onderneming gemaakte tekening of model te deponeren. De werkgever wordt dus als de ontwerper beschouwd.

Wanneer een tekening of model op bestelling is ontworpen, zal het de opdrachtgever zijn die het recht heeft om de tekening of het model te deponeren. Deze regel geldt enkel indien de bestelling een gebruik van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd, beoogde in handel of nijverheid.

Partijen kunnen via een afwijkende bepaling in een contract overeenkomen dat het recht om een tekening of model te deponeren, niet zal toekomen aan de werkgever of opdrachtgever.

De ontwerper kan zijn depotrecht eveneens afstaan aan een derde, bijvoorbeeld aan een bedrijf dat de betrokken producten zal commercialiseren. Als tegenprestatie zal hij gewoonlijk vragen dat hem een forfaitaire vergoeding of een deel van de opbrengsten worden betaald.

De houder van een ingeschreven tekening of model is diegene die de inschrijvingsprocedure heeft gevoerd en als zodanig in de inschrijving wordt vermeld.

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019