Een tekeningen- of modellenrecht vervalt in drie situaties :

  • bij het verstrijken van de beschermingsduur : de beschermingstermijn is 5 jaar en kan 4 maal hernieuwd worden. De maximale beschermingsduur is dus 25 jaar;
  • bij vrijwillige doorhaling van de inschrijving of bij afstand van rechten, die voor het Benelux-gebied, uit het internationale depot voortvloeien;
  • bij nietigverklaring van de inschrijving door een rechtbank.
Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Intellectuele eigendom

    Werelddag van de Intellectuele Eigendom – 26.04.2019