Een tekeningen- of modellenrecht vervalt in drie situaties:

  • bij het verstrijken van de beschermingsduur van het recht: de beschermingsduur is vijf jaar en kan tot viermaal worden hernieuwd. De maximale beschermingsduur is dus vijfentwintig jaar;
  • bij vrijwillige schrapping van de registratie of bij afstand van de rechten die, voor het Benelux-gebied, voortvloeien uit een internationaal depot;
  • wanneer een rechter de registratie nietig verklaart.
Laatst bijgewerkt
8 januari 2021