Voor het behoud van het recht op een tekening of model, is de vernieuwing ervan binnen de gestelde termijnen vereist, evenals het actualiseren van de gegevens over de tekening en het model.

Vernieuwing

De geldigheidsduur van een registratie is vijf jaar en die kan viermaal worden vernieuwd (de maximale geldigheidsduur is dus vijfentwintig jaar).

De vernieuwing geschiedt door de betaling van de vernieuwingstaks.

Up-to-date houden van de gegevens

De gegevens in het register moeten up-to-date zijn.

Met een online kennisgeving of een ad-hoc-formulier kan het BOIP op de hoogte worden gebracht van alle wijzigingen. Het gaat onder meer over het doorgeven van een adreswijziging, het verlenen van een licentie, of de overdracht van de tekening of het model aan een derde.

Het kan ook gebeuren dat een rechtbank beslist tot nietigheid van een tekening of model. Een dergelijke nietigheid moet ook worden geregistreerd bij het BOIP.

Als een derde inroept dat hij de echte ontwerper is van de tekening of het model, moet die ook aan het BOIP vragen om melding te maken dat er een vordering tot opeising werd ingesteld.

Laatst bijgewerkt
26 september 2023