Hoe krijgt u een kwekersrecht wanneer u een nieuw ras heeft ontwikkeld of ontdekt? U moet hiervoor een aanvraag indienen die door de bevoegde autoriteiten moet worden aanvaard.

Wanneer u in België bescherming wenst, kunt u een Belgisch kwekersrecht krijgen. Tijdens de aanvraagprocedure zal onderzocht worden of de formele voorwaarden zijn vervuld, of de taksen werden betaald, of er een geldige rasbenaming is gegeven en of aan de materiële beschermingsvoorwaarden (onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid) is voldaan.

Wenst u daarnaast ook bescherming in het buitenland, dan kunt u ofwel een aanvraag voor een communautair kwekersrecht indienen dat bescherming biedt in alle lidstaten van de Europese Unie, of de bevoegde nationale registratiebureaus contacteren in de landen waar u bescherming wenst.

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019