Hoe krijgt u een kwekersrecht als u een nieuw plantenras heeft gecreëerd, of ontdekt en ontwikkeld? Om een kwekersrecht te krijgen moet u een verstrekkingsprocedure doorlopen bij de bevoegde instantie.

Normaal gezien is de eerste stap in deze procedure de indiening van een aanvraag voor een kwekersrecht, samen met het vervolledigen van een technische vragenlijst en de betaling van een indieningstaks. Tijdens die procedure wordt onderzocht

  • of aan de formele voorwaarden werd voldaan,
  • of de vereiste taksen werden betaald,
  • of er een geldige rasbenaming werd voorgesteld en
  • of het plantenras voldoende onderscheiden, homogeen, bestendig en nieuw is, om een kwekersrecht te verlenen.

Wenst u bescherming door een kwekersrecht in België, dan moet u de verstrekkingsprocedure bij de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) doorlopen.

Wenst u daarnaast ook bescherming door een kwekersrecht in het buitenland, dan moet u de verstrekkingsprocedure doorlopen bij de bevoegde nationale of regionale dienst, zoals het Communautair Bureau voor Plantenrassen, om een communautair kwekersrecht te krijgen, dat u bescherming verleent in alle lidstaten van de Europese Unie.

Laatst bijgewerkt
12 januari 2023