Om voor uw plantenras bescherming in het buitenland te verkrijgen, kunt u de volgende twee alternatieven overwegen.

  • U wilt bescherming voor de gehele Europese Unie of voor een aantal landen van de Europese Unie
    U vraagt best een communautaire bescherming van kweekproducten aan. De rechten die u via een dergelijk communautair kwekersrecht verwerft, zijn sterk vergelijkbaar met een Belgisch kwekersrecht, maar er zijn toch een aantal verschillen. Meer details vindt u op de website van het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO). 

Hoe verkrijg ik een Communautair kwekersrecht?

Om een communautair kwekersrecht te krijgen, moet u een aanvraagformulier indienen bij het Communautair Bureau voor Plantenrassen. Lees zorgvuldig de instructies op de website van het Bureau. Een aanvraag kan ook via de DIE worden ingediend.

Eens de aanvraag op geldige en volledige wijze is ingediend en de rechten zijn betaald, wordt een datum van indiening toegekend. Deze datum is van belang om de chronologische volgorde tussen verschillende aanvragen te bepalen, om de nieuwheid en de onderscheidbaarheid te beoordelen en voor het al dan niet toekennen van het ingeroepen voorrangsrecht voor de ingediende aanvraag.

Aanvragen worden gepubliceerd in het Officieel Mededelingenblad van het Communautair Bureau voor Plantenrassen. Belanghebbenden beschikken over 3 maanden om bezwaar aan te tekenen.

Het Communautair Bureau voor Plantenrassen kent het kwekersrecht al dan niet toe na onderzoek van de formele en materiële beschermingsvoorwaarden. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij een Kamer van Beroep. De beslissingen van deze laatste kunnen op hun beurt worden aangevochten bij het Europees Hof van Justitie.

Zowel de aanvragen als verleende kwekersrechten worden door het Communautair Bureau in registers bijgehouden die vrij consulteerbaar zijn. Ze worden ook gepubliceerd in het Officieel Mededelingenblad van het Communautair Bureau voor Plantenrassen, dat tweemaandelijks verschijnt. 

Voor meer informatie  raadpleegt u de website van het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO). Bij vragen kan u ook de DIE contacteren of een deskundige raadplegen. Voor de verleningsprocedure kunt u zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.

Laatst bijgewerkt
13 november 2020