Sommige computerprogramma’s kunnen gratis worden gedownload op het internet. Zijn die computerprogramma’s vrij van rechten? Kan men ermee doen wat men wil?

Het antwoord is nee. Het is niet omdat software gratis is, dat ze vrij van rechten zou zijn, of tot het publieke domein zou behoren, en dat men ermee kan doen wat men wil.

Zelfs bij gratis software wordt immers erg vaak een licentie meegeleverd, met een limitatieve opsomming van de rechten.

Die licentie neemt vaak de vorm aan van een tekst, die in een apart scherm verschijnt en waarbij u als gebruiker gevraagd wordt om de voorwaarden te aanvaarden met “ik ga akkoord”.

Het is belangrijk dat u goed naleest welke rechten dergelijke licenties verlenen en welke gebruiksbeperkingen deze opleggen.

Zo bepalen bepaalde licenties dat de software enkel mag worden gebruikt voor privédoeleinden en dat ze niet mag worden gekopieerd of verder verspreid.

Andere licenties laten kopiëren of verspreiden daarentegen wel toe en staan de gebruiker zelfs toe om de software te wijzigen en een aangepaste versie te verspreiden. Dit is de zogeheten open source software.

Wanneer er geen licentie wordt meegeleverd met de software, houdt dit in dat er niets mee mag gebeuren, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de houder van het auteursrecht op die software.

Laatst bijgewerkt
3 december 2020