Intellectuele eigendom op computerprogramma’s

Om de ontwikkeling van computerprogramma’s aan te moedigen, verleent de wet een monopolie op de exploitatie ervan aan de personen die tijd en geld hebben geïnvesteerd in de creatie van computerprogramma’s. Aldus zal de auteur (of zijn rechtsopvolgers) de mogelijkheid hebben om controle uit te oefenen op de exploitatie en verspreiding van het computerprogramma.

Dit is de reden waarom computerprogramma’s door het auteursrecht worden beschermd.

De IT-oplossingen waarin een computerprogramma vervat zit, kunnen eveneens beschermd worden door een octrooi.

Het gebruik van software

Computerprogramma’s zijn gewone consumptiegoederen geworden, die in heel veel dagelijkse toepassingen aanwezig zijn. Zo zorgen ze er niet alleen voor dat onze computers draaien, maar zijn ze ook geïntegreerd in mp3-spelers, printers, koffiezetapparaten, auto’s, gps-toestellen, elektronische huishoudapparaten, enz.

Wanneer we een computerprogramma kopen, verkrijgen we het recht dit te gebruiken. Vaak echter is dit gebruik aan een aantal beperkingen onderworpen. Computerprogramma’s kunnen immers auteursrechtelijk beschermd zijn.

  • Wat mag men doen en niet doen met een computerprogramma?
  • Wat is een licentie?
  • Mag men een computerprogramma kopiëren?
  • Wat is “free software”?
  • Wat mag men doen met de computerprogramma’s die gratis op het Internet beschikbaar zijn?

U vindt het antwoord op de pagina "Gebruikers van computerprogramma's: welke rechten en beperkingen"

De ontwikkeling van computerprogramma’s

Stel, u hebt een computerprogramma ontwikkeld. Mag u zich tijdens het creëren van uw programma inspireren op elementen van andere programma’s? Of mag u die zelfs hergebruiken? Of komt dit neer op namaak?

Nadat u veel tijd en energie hebt besteed aan het ontwikkelen van uw computerprogramma, wilt u uiteraard het resultaat van uw inspanningen beschermen.

  • In welke mate is uw computerprogramma auteursrechtelijk beschermd en welke voordelen brengt dit met zich mee?
  • Of misschien wilt u uw computerprogramma vrij ter beschikking stellen, zodat andere programmeurs het nog kunnen verbeteren? 
  • Maar hoe vermijdt u dan dat iemand hiervan profiteert en er winst uit slaat?

U vindt de antwoorden op deze vragen op de pagina's onder "De creatie van een computerprogramma".

Laatst bijgewerkt
15 januari 2021