Een werk valt 70 jaar na de dood van de auteur in het publiek domein. Dit heeft niet altijd tot gevolg dat geen enkele toestemming meer gevraagd moet worden om over het werk te beschikken of dat geen enkele vergoeding verschuldigd is om het te mogen gebruiken.

Er kunnen immers nog andere intellectuele eigendomsrechten op het werk rusten, zoals de rechten van uitvoerende kunstenaars of producenten. In dat geval moeten deze rechten nageleefd worden door de toestemming te verkrijgen van deze betrokkenen (of van de instanties die de rechten op deze prestaties beheren).

Soms wordt bepaalde inhoud onder het publiek verspreid met de vermelding “werken in het publiek domein”. Vaak zijn deze werken nog steeds beschermd door het auteursrecht en is de verwijzing naar het publiek domein eerder bedoeld om een vrij gebruik van het werk toe te laten. Het is in dat geval wel nuttig om na te gaan welke de werkelijke voorwaarden van deze toelating zijn; deze kan bijvoorbeeld beperkt zijn tot louter privégebruik.

Laatst bijgewerkt
14 januari 2021