Het komt vaak voor dat er op eenzelfde werk verschillende rechten rusten. Zo gelden voor een lied auteursrechten op de compositie en de tekst, maar ook de rechten van de uitvoerder van het lied en die van de producent van de plaat. Uitvoerende kunstenaars en producenten hebben immers naburige rechten van het auteursrecht.

Dit kan belangrijke gevolgen hebben:

  • Soms heeft men meerdere toestemmingen nodig en moet men meerdere vergoedingen betalen om een bepaald werk te mogen gebruiken. Wanneer men bijvoorbeeld muziek op het internet wil zetten, heeft men enerzijds de toestemming nodig van de auteur (of van de persoon of de organisatie die de auteursrechten op dit werk beheert, meer bepaald de producent of de collectieve vennootschap), maar heeft men anderzijds voor de naburige rechten ook de toestemming nodig van de uitvoerende kunstenaar en van de producent (bij henzelf of bij de respectieve collectieve vennootschappen die hun rechten beheren). Vaak draagt de uitvoerende kunstenaar zijn rechten over aan de producent, waardoor men zich voor de naburige rechten op het werk in de praktijk vaak alleen tot laatstgenoemde moet wenden;
  • Zelfs wanneer het werk niet langer beschermd is door het auteursrecht en behoort tot het publiek domein, bestaan er eventueel nog rechten die moeten worden betaald aan producenten en uitvoerders. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer men in het openbaar de opname afspeelt of een uitvoering brengt van een symfonie van Beethoven. De auteursrechten zijn verstreken en men moet geen toestemming meer vragen aan de rechtsopvolgers van Beethoven, maar het blijft noodzakelijk om de toestemming te bekomen van de producent van deze opname en van de uitvoerende musici.
Laatst bijgewerkt
15 januari 2021