Table of Contents

    Het gebeurt regelmatig dat u een algemeen verzekeringscontract “rechtsbijstand” – ook “verdediging en beroep” genoemd, onderschrijft – en dat u ook van de garantie “rechtsbijstand” bij andere verzekeringscontracten geniet.

    De garantie “rechtsbijstand” die u toegevoegd vindt bij een andere polis (auto, brand…) is verbonden aan het toepassingsgebied ervan. Bijgevolg is het toepassingsgebied hiervan kleiner dan dat van de autonome verzekeringsovereenkomst rechtsbijstand die tot doel heeft u te beschermen bij al uw juridische geschillen.

    Als u een autonoom verzekeringscontract rechtsbijstand  ondertekent, is het raadzaam dat u de luiken “rechtsbijstand” aanwezig in andere polissen (brand, auto ...), controleert om te weten of die voor u nog nut hebben. Indien nodig, kunt u deze garanties laten schrappen.

    Laatst bijgewerkt
    30 maart 2018