Cruciaal bij het afsluiten van de brandverzekering is het bepalen van de waarde van de verzekerde goederen, voornamelijk het gebouw en de inhoud. Normaal komt deze waardebepaling toe aan de verzekeringnemer, maar beide partijen kunnen overeenkomen om de waardebepaling bijvoorbeeld door een expert te laten gebeuren. De juiste waarde bepalen is cruciaal omdat later deze waarde in de meeste gevallen als grondslag zal dienen om de hoogte van de premie en bij een schadegeval, de vergoeding te berekenen.

De waarde van de verzekerde goederen te hoog bepalen heeft geen zin omdat de verzekeringnemer een te hoge premie zal betalen voor een vergoeding die bij schadegeval toch zal beperkt worden. Te weinig bepalen is nog veel gevaarlijker omdat dan de evenredigheidsregel speelt. Deze regel maakt dat de vergoeding beperkt wordt in functie van de verhouding tussen de waarde waarvoor het werkelijk verzekerd is en de waarde die had moeten verzekerd zijn.

De wetgever is tussengekomen om de gevaarlijke evenredigheidsregel te vermijden. Elke verzekeraar moet aan zijn verzekeringnemers een systeem van waardebepaling voorstellen. Als dit systeem juist wordt toegepast en de bedragen aangepast worden, mag de evenredigheidsregel niet meer spelen.

Wanneer nu bij de aanvang van de brandverzekering de waarde van het verzekerde gebouw correct wordt vastgesteld en deze waarde aan de evolutie van het ABEX-indexcijfer wordt aangepast, dan zal de verzekerde waarde van het gebouw bij een schadegeval steeds volstaan om tot herstelling of wederopbouw te kunnen overgaan.

De aanpassing geschiedt door de verzekerde bedragen te koppelen aan de evolutie van het ABEX-indexcijfer, een indexcijfer dat twee maal per jaar wordt vastgesteld door de Associatie van Belgische Experten. Dit indexcijfer volgt de evolutie van de bouwkosten in België door de observatie van de prijzen van de bouwmaterialen en de loonkosten in de bouwsector.

Laatst bijgewerkt
23 juli 2021