Het Energietransitiefonds beoogt onderzoek en ontwikkeling op het vlak van energie aan te moedigen en te ondersteunen.

Oproepen tot voorstellen

In het kader van het Energietransitiefonds organiseert de Algemene Directie Energie elk jaar een oproep tot voorstellen overeenkomstig artikel 3, §1, van het koninklijk besluit van 9 mei 2017 tot vaststelling van de gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds.

Er werden al drie oproepen tot voorstellen georganiseerd: de oproep tot voorstellen van 30 juni 2017, de oproep van december 2017 en de oproep van augustus 2018. Die oproepen zijn allemaal afgesloten.

De volgende oproep wordt uiterlijk op 15 november 2019 gelanceerd via deze website.

Doel van de oproepen

De oproep heeft als doel onderzoek en ontwikkeling in innoverende projecten te stimuleren en te ondersteunen binnen de volgende federale energiebevoegdheden:

  • hernieuwbare energie in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationale zeerecht alsook biobrandstoffen (thematische as 1);
  • kernenergie (thematische as 2);
  • bevoorradingszekerheid en netevenwicht (thematische as 3).

Het budget van het Energietransitiefonds kan als subsidie worden toegekend aan projecten die aan alle betreffende voorwaarden voldoen en die betrekking hebben op:

  • onderzoek en ontwikkeling (fundamenteel onderzoek, haalbaarheidsstudie, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling);
  • investering in onderzoeksinfrastructuur;
  • innovatie door kmo's.

Overzicht van de gesubsidieerde projecten

Gesubsidieerde projecten (PDF, 141.88 KB) (oproep van 30 juni 2017 en oproep van december 2017)

Laatst bijgewerkt
14 maart 2019