De elektriciteits- of gasfacturen omvatten drie componenten: de energieprijs, de netkosten en de taksen.

De energieprijs

Dat is de prijs van het product zelf.

Die prijs vertegenwoordigt de productiekost, waaraan de marge van de leverancier moet worden toegevoegd.

Die wordt door de leverancier bepaald en verschilt van de ene leverancier tot de andere.

Het is het enige onderdeel van de prijs waar de concurrentie zich laat gelden.

De netkosten

De netkosten omvatten de transmissie- en de distributietarieven. Die kosten verschillen naargelang de regio. Ze worden toegepast door de distributienetbeheerder.

De transmissietarieven

Dat zijn de kosten voor aansluiting op het transmissienet, voor het gebruik ervan en voor het gebruik van de ondersteunende diensten.

Die tarieven worden voorgesteld door de transmissienetbeheerder:

  • Elia voor het elektriciteitsnet;
  • Fluxys voor het aardgasnet.

De tarieven worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). De regels voor het bepalen van de tarieven zijn vastgelegd door het koninklijk besluit van 8 juni 2007.

U kunt de tarieven raadplegen op de websites van CREG, Elia en Fluxys.

De distributietarieven

Dat zijn de kosten voor aansluiting op de distributienetten, voor het gebruik ervan en voor het gebruik van de ondersteunende diensten.

Elke distributienetbeheerder past zijn eigen tarieven toe naargelang de regio waarin hij actief is. Hij moet ze ter goedkeuring voorleggen aan de gewestelijke reguleringsoverheid (sinds 1 juli 2014).

De distributietarieven kunnen dus verschillen naargelang de netbeheerder.

De lijst van de distributienetbeheerders is te vinden op de websites van de gewestelijke reguleringsoverheden voor elektriciteit en voor gas:

  • VREG in het Vlaams Gewest;
  • BRUGEL in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • CWaPE in het Waals Gewest.

Taksen, bijdragen en supplementen

De taksen, bijdragen en supplementen worden vastgesteld door de federale en gewestelijke overheden.

Op federaal niveau is er:

  • de btw van 21 %;
  • de bijdrage op de energie, bepaald door de wet van 22 juli 1993;
  • de federale bijdrage voor elektriciteit en aardgas, vastgesteld door de “Elektriciteitswet” en de “Aardgaswet”.

Op gewestelijk niveau bestaan er tal van extra belastingen bestemd voor de financiering van de openbare dienstverplichtingen (financiering van de gewestelijke reguleringsoverheid, rationeel energiegebruik, hernieuwbare energie, …) en de heffingen voor het gebruik van het openbare domein.

Prijsvergelijker/simulator

De leveranciers in elk gewest moeten hun respectieve reguleringsoverheid elke maand hun verschillende tarieven doorgeven. Die worden in een database opgenomen. Zo kunt u de verschillende tarieven vergelijken dankzij de simulator die op de websites van elke regulator beschikbaar is.

 

Laatst bijgewerkt
24 september 2019