De elektriciteits- en gasfacturen bestaan uit drie componenten:

 • de energieprijs
 • de netkosten
 • de taksen

Energieprijs

De energieprijs is de prijs van het product zelf die u betaalt aan uw leverancier. Die heeft de energie ofwel zelf geproduceerd ofwel aangekocht, hetzij rechtstreeks van een producent of via de groothandelsmarkt.

De energieprijs dekt zowel de productie- en transportkosten als de winstmarges. De prijs kan aanzienlijk schommelen, zowel doorheen de tijd door verschuivingen in vraag en aanbod en onzekerheden (bv. geopolitieke spanningen), als tussen de verschillende leveranciers die erop uit zijn hun winst te maximaliseren en tegelijkertijd met elkaar in concurrentie staan

Netkosten

De netkosten van de energieprijs omvatten de transmissie- en de distributietarieven om de energie tot bij de consument te brengen. Die kosten verschillen naargelang de regio. Ze worden bepaald door de distributienetbeheerder.

Transmissietarieven

De transmissietarieven zijn de kosten voor aansluiting op het transmissienet, voor het gebruik ervan en voor het gebruik van de ondersteunende diensten.

Die tarieven worden voorgesteld door de transmissienetbeheerder:

 • Elia voor het elektriciteitsnet
 • Fluxys voor het aardgasnet

De tarieven worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). De regels voor het bepalen van de tarieven zijn vastgelegd door het koninklijk besluit van 8 juni 2007.

U vindt de tarieven op de websites van de CREG, Elia en Fluxys.

Distributietarieven

De distributietarieven zijn de kosten voor aansluiting op de distributienetten, voor het gebruik ervan en voor het gebruik van de ondersteunende diensten.

Elke distributienetbeheerder past zijn eigen tarieven toe naargelang de regio waarin hij actief is. Hij moet ze ter goedkeuring voorleggen aan de gewestelijke reguleringsoverheid (sinds 1 juli 2014).

De distributietarieven verschillen dus naargelang de netbeheerder.

De lijst van de distributienetbeheerders is te vinden op de websites van de gewestelijke reguleringsoverheden voor elektriciteit en voor gas:

 • VREG in het Vlaams Gewest
 • BRUGEL in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • CWaPE in het Waals Gewest

Taksen, bijdragen en supplementen

De taksen, bijdragen en supplementen op de energieprijs worden vastgesteld door de federale en gewestelijke overheden.

Op federaal niveau is er:

 • de btw
 • de federale accijnzen op energie, waaronder:
  • de energiebijdrage
  • de federale accijns die van toepassing is sinds 01.01.2022 en de bijdragen voor federale openbare dienstverplichtingen en de federale bijdrage vervangt.

Op gewestelijk niveau bestaan er tal van extra belastingen voor de financiering van de openbare dienstverplichtingen (financiering van de gewestelijke reguleringsoverheid, rationeel energiegebruik, hernieuwbare energie …) en de heffingen voor het gebruik van het openbare domein.

Prijsvergelijker/simulator

De leveranciers in elk gewest moeten elke maand hun verschillende tarieven doorgeven aan hun respectieve reguleringsoverheid. Die tarieven worden in een database opgenomen. Zo kunt u de verschillende tarieven vergelijken dankzij de simulator op de website van elke regulator.

Laatst bijgewerkt
8 april 2022