België telt 7 kerncentrales, verdeeld over 2 sites, 4 centrales in Doel en 3 centrales in Tihange.

De 7 reactoren samen zijn goed voor een totaal vermogen van 6.000 MW.

De centrales van Doel en Tihange zorgen sinds 40 jaar voor een ruime helft van de totale elektriciteitsproductie.

Electrabel is aangewezen als de erkende exploitant van de kerncentrales in België.

Meerdere bedrijven hebben een aandeel in de elektriciteitsproductie van deze centrales.

De productiecapaciteit en de respectieve aandelen in de productiecapaciteit van de kerncentrales in België zijn weergegeven in volgende tabel.

Tabel van het geïnstalleerd vermogen op 01.01.2016

Eenheid

Vermogen
in MW

Aandeel
Electrabel
in %

Aandeel
EDF-Luminus
in %

Aandeel
EDF Belgium
in %

Doel 1

Doel 2

Doel 3

Doel 4

Tihange 1

Tihange 2

Tihange 3

 

433

433

1006

1033

962

1008

1045,8

100

100

90

90

50

90

90

0

0

10

10

0

10

10

0

0

0

0

50

0

0

Totaal

   5920,8

 

Alle technische informatie is te vinden in de editie 2018 van "Operating experience with nuclear power stations in member states" van het IAEA (enkel in het Engels).

Laatst bijgewerkt
21 november 2018