België telt 7 kerncentrales, verdeeld over 2 sites, 4 centrales in Doel en 3 centrales in Tihange.

De 7 reactoren samen zijn goed voor een totaal vermogen van iets meer dan 6.000 MW.

De centrales van Doel en Tihange zorgen sinds 45 jaar voor een ruime helft van de totale elektriciteitsproductie.

Electrabel is aangewezen als de erkende exploitant van de kerncentrales in België.

Meerdere bedrijven hebben een aandeel in de elektriciteitsproductie van deze centrales.

De productiecapaciteit en de respectieve aandelen in de productiecapaciteit van de kerncentrales in België zijn weergegeven in volgende tabel.

Tabel van het geïnstalleerd vermogen op 31.08.2020

Eenheid

Vermogen
in MW

Aandeel
Electrabel
in %

Aandeel
EDF-Luminus
in %

Aandeel
EDF Belgium
in %

Doel 1

445

100

0

0

Doel 2

433

100

0

0

Doel 3

1.006

90

10

0

Doel 4

1.038

90

10

0

Tihange 1

962

50

0

50

Tihange 2

1.008

90

10

0

Tihange 3

1.038

90

10

0

Totaal vermogen

5.930

 

Alle technische informatie is te vinden in de editie 2020 van "Operating experience with nuclear power stations in member states" van het IAEA (enkel in het Engels).

Laatst bijgewerkt
1 maart 2023