België heeft 5 kerncentrales in werking, verdeeld over 2 sites: 3 centrales in Doel en 2 centrales in Tihange, met een totaal vermogen van iets minder dan 4.000 MWe. Twee centrales zijn nu definitief gesloten.

In haar editie “winter 2024” toont het Belgian Energy Data Overview dat de centrales van Doel en Tihange in 2022 goed waren voor 45,7% van de bruto elektriciteitsproductie in België.

Electrabel is aangewezen als enige kernexploitant van de kerncentrales in België, maar meerdere bedrijven hebben een aandeel in de elektriciteitsproductie van deze centrales. De productiecapaciteit en de respectieve aandelen in de productiecapaciteit van de kerncentrales in België zijn weergegeven in volgende tabel.

Geïnstalleerd vermogen op 31.12.2023

Eenheid

Vermogen
in MWe

Aandeel
Electrabel
in %

Aandeel 
Luminus
in %

Aandeel
EDF Belgium
in %

Doel 1

445

100

0

0

Doel 2

445

100

0

0

Doel 3

Afgekoppeld van het net op 23 september 2022

Doel 4

1.026

89,81

10,19

0

Tihange 1

962

50

0

50

Tihange 2

Afgekoppeld van het net op 31 januari 2023

Tihange 3

1.038

89,81

10,19

0

Totaal vermogen

3.916

 

Alle technische informatie is te vinden in de editie 2022 van "Operating experience with nuclear power stations in member states" van het IAEA (enkel in het Engels).

Laatst bijgewerkt
27 februari 2024