Leveringsvergunning

Conform de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, gewijzigd door de wet van 29 april 1999, wordt de gebruikelijke levering van aardgas aan klanten die gevestigd zijn in België, onderworpen aan de voorafgaande toekenning van een individuele vergunning die wordt afgeleverd door de minister, behalve indien deze levering wordt uitgevoerd door een distributieonderneming binnen haar distributienet. De criteria en de procedure van toekenning voor de levering van aardgas worden bepaald door het Koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor levering van aardgas en de toekenningsvoorwaarden voor de leveringsvergunningen van aardgas (B.S. 5 juni 2001). De aanvragen voor de leveringsvergunningen moeten worden gericht aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), waarvan de site is http://www.creg.be/

Ondernemingen houders van een leveringsvergunning

Lijst (PDF, 123.85 KB) op 1 december 2017 van de ondernemingen houders van leveringsvergunning van aardgas op basis van het koninklijk besluit van 12 juni 2001.

Laatst bijgewerkt
5 februari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Energie

  Analyse van het energieverbruik van huishoudens in België

 2. Energie

  Plan voor de ontwikkeling van het transmissienet van elektriciteit - Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030

 3. Consumentenbescherming
  Mededinging
  Kwaliteit & veiligheid
  Ondernemingen
  Energie
  Online

  Jaarverslag van de FOD Economie