De gebruikelijke levering van aardgas aan eindklanten die gevestigd zijn in België, waarvan de gasafname op elk leverpunt permanent een minimum van een miljoen kubieke meter per jaar bereikt, is onderworpen aan een federale vergunningsprocedure.

De voorafgaande toekenning van een individuele vergunning gebeurt door de federale minister van Energie, behalve wanneer de levering wordt uitgevoerd door een distributieonderneming binnen haar distributienet.

Aanvragen voor een leveringsvergunning moeten gericht worden aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). Die onderzoekt of de criteria zijn nageleefd en bezorgt haar advies aan de federale minister van Energie, die beslist de leveringsvergunning al dan niet toe te kennen.

Voor het leveren van gas via het distributienet raadpleegt u:

 • voor Vlaanderen: VREG;
 • voor Brussel: BRUGEL;
 • voor Wallonië: CWaPE.

Lijst van de ondernemingen houders van leveringsvergunning (PDF, 123.85 KB) voor gas

Laatst bijgewerkt
1 augustus 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Energie

  Publieksbevraging rond het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan (2021-2030)

 2. Energie

  Diesel en benzine in tankstations van goede kwaliteit

 3. Energie

  Analyse van het energieverbruik van huishoudens in België