Het revisiebeleid voor energiegegevens werd opgesteld in overeenstemming met de Europese en internationale aanbevelingen en goede praktijken. De gegevens die de Algemene Directie Energie verzamelt, worden in hoofdzaak verstrekt aan internationale instanties (de Europese Commissie, Eurostat, het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en de Verenigde Naties) die deze gegevens vervolgens publiceren. De verklaringen van deze revisies worden daarom aan deze internationale instanties bezorgd.

Definities

Er zijn 3 soorten revisies:

 1. Revisies van voorlopige cijfers: worden uitgevoerd volgens een vooraf opgemaakt schema wanneer er nieuwe en volledigere data beschikbaar zijn. Ze worden gewoonlijk maandelijks of jaarlijks uitgevoerd.
 2. Revisies na wijziging van de methode worden niet dikwijls uitgevoerd en veroorzaken vaak een breuk in de tijdreeks. Het gaat om revisies wegens:
  • veranderingen in concepten, definities, classificaties of internationale standaarden,
  • een wijziging in de wettelijke basis,
  • veranderingen in de toegepaste methode of aanpak,
  • nieuwe databronnen,
  • technische of beheerveranderingen,
  • de update van de basisgewichten.
 3. Correcties na fouten zijn revisies die niet kunnen worden voorzien. Zij kunnen het resultaat zijn van fouten in het productieproces:
  • in de enquêtegegevens of administratieve bestanden,
  • bij de gegevensinvoer,
  • in de hypotheses,
  • in de berekeningen,
  • in de hard- of software,..

Revisies van voorlopige cijfers

Principes

Er wordt een planning van de revisies opgesteld volgens de vigerende Europese regelgeving en het jaarlijkse werkprogramma.

Revisies wegens veranderingen in de methode

Principes

Wijzigingen in methode, model, berekeningen en/of databronnen worden aan Eurostat meegedeeld in het daarvoor voorzien formulier en gedocumenteerd.

Zo mogelijk worden er resultaten aangereikt voor een overlappende periode om de gebruikers toe te laten zelf een coherente tijdreeks te berekenen of wordt de tijdreeks herberekend.

Correcties na fouten

Principes van niet-geplande revisies

Wanneer een fout na publicatie wordt vastgesteld, worden zo snel mogelijk de corrigerende maatregelen genomen.

De verbeterde resultaten worden onverwijld bezorgd aan de internationale instanties, nadat ze zijn berekend en gevalideerd.

Bij het versturen naar de internationale instanties kan informatie worden meegegeven over de oorzaak van de fout en de impact op de resultaten.

Laatst bijgewerkt
8 juni 2022