Table of Contents

  De geleidelijke uitstap van het gebruik van kernenergie voor de industriële elektriciteitsproductie op het Belgische grondgebied is geregeld door de wet van 31 januari 2003.

  Deze wet werd in 2013 en in 2015 gewijzigd om de exploitatieduurverlenging met 10 jaar van Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 toe te staan.

  Toepassingsgebied van de Belgische wet over kernuitstap

  De wet is van toepassing:

  • op de bestaande kernreactoren gelegen op Belgisch grondgebied bestemd voor de industriële elektriciteitsproductie door kernsplijting;
  • op Belgisch grondgebied nieuw te bouwen kernreactoren bestemd voor de industriële elektriciteitsproductie door kernsplijting.

  De wet is niet van toepassing op:

  • het gebruik van kernenergie in nucleaire onderzoeksreactoren;
  • het gebruik van kernenergie voor de productie van radio-isotopen;
  • kernfusie.

  Kalender van de kernuitstap in België

  De industriële productie van elektriciteit moet stopgezet worden op de hierna vermelde data:

  • Doel 1:    15 februari 2025
  • Doel 2:    1 december 2025
  • Doel 3:    1 oktober 2022
  • Doel 4:    1 juli 2025
  • Tihange 1:     1 oktober 2025
  • Tihange 2:     1 februari 2023
  • Tihange 3:     1 september 2025

  Analyse over de mogelijke activering van plan B

  Lijst en analyse van de acties die nodig zijn om plan B te activeren ter uitvoering van het besluit van de Raad van ministers van 23 december 2021

  De Ministerraad van 23 december 2021 heeft het volgende beslist:

  We vragen aan het FANC en de FOD Economie (DG Energie) om tegen 17 januari een oplijsting en analyse te doen van de acties die nodig zijn voor het activeren van plan B mocht op 18 maart blijken dat het rapport van Elia m.b.t. de T-4 veiling 2021 onvoldoende bevoorradingszekerheid biedt. Het FANC beslist autonoom welke de informatie is die daarvoor moet opgevraagd worden.
  Op 17 januari zal dit verslag worden overgemaakt aan de regering, alsook een eerste tussentijdse evaluatie van Elia over de interesse in de re-run, alsmede een status van de vergunningen. Op die datum zal de regering de volgende stappen bespreken en nemen voor die doelstelling.

  Om aan dit verzoek te kunnen voldoen hebben het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle en de AD Energie van de FOD Economie een onafhankelijke analyse gemaakt en werden eveneens verschillende overlegmomenten georganiseerd tussen beide organisaties om te komen tot een globale geïntegreerde planning. 

  Analyse van de DG Energie (PDF, 1.19 MB) (originele versie)
  Analyse van de DG Energie (PDF, 1.77 MB) (ééntalige versie NL - officieuze vertaling)

  Timing (PDF, 583.31 KB)

  Laatst bijgewerkt
  5 februari 2024